Categorale scholen in de minderheid door fusies

ZOETERMEER, 2 NOV. Het aantal scholengemeenschappen is de afgelopen jaren door de vele fusies in het voortgezet onderwijs sterk toegenomen. Het aantal categorale scholen is sterk gedaald. Dit jaar bestaat voor het eerst meer dan de helft van de scholen uit scholengemeenschappen.

Vooral het aantal brede scholengemeenschappen neemt sterk toe: van 24 in 1987 tot 60 in 1992 en 101 dit jaar. Dit is een school voor beroepsonderwijs, MAVO, HAVO en VWO. Verwacht wordt dat dat aantal volgend jaar nog zal stijgen tot 150. Het aantal categorale scholen nam af van 1.277 in 1987 tot 609 dit jaar.

Dit blijkt uit een evaluatie van de fusies die het ministerie van onderwijs vandaag publiceerde. De overheid stimuleert fusies. Door de verdwijning van de categorale scholen neemt het aantal scholen voor voortgezet onderwijs af dit jaar met bijna 200 tot 1.260. Verwacht wordt dat het aantal volgend verder zal dalen tot 1.050. In 1987 waren er nog 1.926 scholen.

Veel gefuseerde scholen hebben problemen met de huisvesting. Om hen te helpen heeft minister Ritzen (onderwijs) 60 miljoen extra uitgetrokken, waarvan de helft moet worden besteed aan huisvestingsplannen van brede scholengemeenschappen. De andere helft is voor investeringen in het beroepsonderwijs. Ritzen zegde deze extra steun vanmiddag toe op een conferentie van de Belangengroep Brede Scholengemeenschap in Assen.

Uit de evaluatie van het ministerie blijkt verder dat de verdeling van scholen over de zuilen de fusiegolf redelijk heeft doorstaan. Het openbare en protestantse aandeel in het scholenbestand daalde met respectievelijk twee en drie procent tot 17 en 24 procent. Het katholieke aandeel steeg van 34 tot 36 procent.

Openbare scholen zijn veel vaker tot brede scholengemeenschappen gefuseerd dan in de andere zuilen gebeurt. Bijna twintig procent van de openbare scholen is nu een brede scholengemeenschap, bij de katholieke is dat aandeel drie procent en bij de protestantse zeven procent. De daling van het aantal leerlingen in het voorbereidend beroepsonderwijs is tot staan gebracht.