Bolkestein pleit voor strenger asielbeleid

ZUTPHEN, 2 NOV. VVD-leider F. Bolkestein heeft gisteren tijdens een spreekbeurt in Zutphen gepleit voor verdere aanscherpingen van het asielbeleid. Hij wil dat de Eerste Kamer snel de aangepaste Vreemdelingenwet aanneemt. Bovendien moet Nederland zijn asielbeleid aanpassen aan dat van Duitsland. Asielzoekers uit de zogenoemde veilige landen moeten, net als bij de Oosterburen, worden teruggestuurd, een maatregel die overigens al in voorbereiding is bij het departement van justitie. Volgens Bolkestein staan de internationale verdragen een strenger toelatingsbeleid niet in de weg. Volgens de leider van de grootste oppositiepartij duiden recente uitspraken van onder andere vice-premier en PvdA-leider Kok en burgemeester Gruijters (D66) van Lelystad erop dat het politieke draagvlak voor het huidige asielbeleid aan het verdwijnen is.

Wat hij niet lijkt te beseffen, is dat hij ondanks zijn goede bedoelingen Kellendonk kleiner maakt dan hij is, net zoals Nabokov kleiner wordt gemaakt door lezers en critici die slechts oog hebben voor zijn taal- en vormgrapjes. Over literaire critici zegt hij smalend: “Laten zij hun ontroering over zonsondergangen en zigeunermeisjes maar onder woorden trachten te brengen, dan zal ik wel tellen.”