Belang van Wegener in pers Noorden

ROTTERDAM, 2 NOV. De Fries-Gronings-Drentse Pers (FGDP), uitgever van Nieuwsblad van het Noorden en Leeuwarder Courant en een aantal huis-aan-huis bladen wil twee regionale kranten kopen van dagbladuitgever Wegener. In ruil voor de twee kranten krijgt Wegener een minderheidsbelang in FGDP. Dit heeft H. Aberson, directeur van FGDP en Nieuwsblad van het Noorden desgevraagd bevestigd.

Wegener in Apeldoorn en FGDP in Groningen hopen eind dit jaar overeenstemming te bereiken. Wegener wil niet ingaan op de inhoud van de overeenkomst. “Allerlei opties zijn nog mogelijk”, aldus een woordvoerder van Wegener. Bestuursvoorzitter C.P.J. Appeldoorn van Wegener heeft verklaard dat de besprekingen, die al een jaar duren, deze maand moeten worden afgerond. Ook Aberson hoopt binnenkort tot overeenstemming te komen. “We bespreken nu de detail van de overeenkomst”, aldus Aberson.

Hoe groot het aandeel is dat Wegener in FGDP zal nemen is nog niet bekend. De aandeelhouders van FGDP zijn Hazewinkel Holding (50 procent) en Friesche Pers Beheer (50 procent). FGDP wil de Drentse Courant en het Groninger Dagblad van Wegener overnemen. Beide bladen, met een gezamelijke oplage van 67 duizend, worden uitgegeven door de Drents-Groningse Pers in Assen. Volgens FGDP-directeur Aberson is het voordeel van de overname van de Drents-Groningse Pers een manier om de nieuwe pers van de FGDP beter te kunnen benutten. De bladen van de Drents-Groningse Pers verschijnen 's ochtends terwijl de kranten van FGDP 's middags uitkomen. De pers van Wegener in Winschoten waar de kranten nu nog worden gedrukt, moet over enkele jaren vervangen worden. Een ander voordeel is dat FGDP adverteerders een aaneengesloten verspreidingsgebied kan aanbieden. Op dit moment voeren Wegener en FGDP nog een kostbare concurrentiestrijd op de advertentiemarkt in Noord-Nederland.

Wegener dat onlangs Sijthoff, uitgever van Haagsche Courant inlijfde, krijgt met deze ruil een belang in de laatste uitgever van regionale dagbladen die nog geen onderdeel uitmaakt van een landelijk operende dagbladuitgever. Wegener is nog met Elsevier-Reeddochter Dagbladunie in bespreking over het Rotterdams Dagblad dat voor vijftig procent van Sijthoff. De directie en de ondernemingsraad van het Rotterdams Dagblad vinden dat Dagbladunie het vijftig procents belang van Sijthoff moet overnemen.