Beierse premier zet vraagtekens bij één Europa

MÜNCHEN, 2 NOV. Duitsland moet het ideaal van een federaal Europa opgeven. Dat zegt de Beierse premier Edmund Stoiber in een vandaag gepubliceerd vraaggesprek met de Süddeutsche Zeitung.

“Het wordt weer tijd ons bewust te worden wat de Duitse identiteit betekent”, aldus Stoiber. De vooraanstaande CSU-politicus laat in het vraaggesprek merken de Europese doelstellingen die bondskanselier Helmut Kohl nastreeft achterhaald te vinden. Helmut Kohl is opgegroeid in een tijd waarin “het Duitser-zijn vaak als belastend is ervaren”. Daarom hebben Duitse politici hun toevlucht gezocht in een nieuwe Europese identiteit. Stoiber vindt dat er na de Duitse hereniging geen reden meer is voor hoge Europese verwachtingen.

De Beierse premier meent dat Brussel met centralistische regelingen die tot in de details gaan, het idee van een Europese bondsstaat volledig in diskrediet heeft gebracht. Beieren, Duitsland of Frankrijk moeten zich niet door een Europese orde laten “overkoepelen of uithollen”. Stoiber zegt niet alleen het ideaal van de Europese bondsstaat, zoals ooit nagestreefd door bondskanselier Adenauer en CSU-leider Fransz Josef Strauss, te hebben opgegeven, maar ook het proces van verdere integratie te willen vertragen. Hij meent dat dat op een effectieve manier kan gebeuren door toelating van nieuwe (Oosteuropese) lidstaten.

Stoiber vindt dat gewerkt moet worden aan een Europese statenbond, waarin elke competentie telkens weer apart wordt overgedragen, maar die ook weer teruggehaald kan worden. Op de vraag of dat betekent dat Duitsland eventueel ook moet kunnen uittreden, zegt hij: “Ja, dat is juist. In het uiterste geval sluit de statenbond ook die mogelijkheid in.”

De uitspraken van Stoiber, die bekend staat als een Euro-scepticus, komen op het moment dat juist het Verdrag van Maastricht van kracht is geworden, dat nieuwe lijnen uitzet naar een verdere politieke en economische integratie van Europa. Stoiber spreekt de verwachting uit dat ook in de CDU het traditionele Europese ideaal zal worden opgegeven. Zijn pleidooi voor temporisering van het Europese eenwordingsproces wordt mede ingegeven door de vrees dat de eigen Beierse identiteit verloren zal gaan. “We zijn in 1871 al niet van ganser harte, maar min of meer gedwongen tot het Duitse rijk toegetreden”, aldus Stoiber, die daaraan toevoegt dat Beieren zijn eigen identiteit, die het in Duits kader wist te behouden, niet in het Europese kader wil verliezen. (Reuter)