ABN Amro herroept plan voor telecom na protest PTT

AMSTERDAM, 2 NOV. ABN Amro heeft, na protest van Koninklijke PTT Nederland (KPN), haar voornemen herroepen deel te nemen aan een initiatief voor een tweede 'vast' telecommunicatienet in Nederland. Dit hebben bronnen binnen KPN vanmorgen bevestigd.

Het tweede vaste net, dat met het netwerk van de PTT moet concurreren, kan operationeel worden zodra per 1998 het monopolie van nationale PPT's in de Europese Gemeenschap vervalt. De Nederlandse Spoorwegen, de elektriciteitsproducenten, verenigd in de SEP, en kabelexploitanten zijn deze zomer al door minister Maij van verkeer en waterstaat uitgenodigd om te onderzoeken of zij op basis van hun infrastructuur een tweede vast net kunnen beginnen. Zij komen in mei volgend jaar met een plan.

ABN Amro is de grootste aandeelhouder in NL-Tel, een consortium dat meedingt naar de vergunning om een tweede mobiel communicatienetwerk naast dat van KPN op te zetten. F. Lion, die namens de bank voorzitter is van NL-Tel, wees vorige week op de 'onwenselijke situatie' dat een netwerk voor mobiele telefonie gebruik zou moeten maken van het vaste netwerk van KPN, en stelde daarom voor dat de bank zou deelnemen aan het tweede vaste netwerk. Lion zei toen dat ABN Amro bereid is een bedrag van 3 miljard gulden bijeen te brengen om dat net te financieren.

Die uitlatingen zijn bij KPN verkeerd gevallen. ABN Amro kreeg vorige maand de leidende positie toebedeeld bij de beursgang van KPN in de eerste helft van volgend jaar. In het contract dat KPN, Verkeer en Waterstaat en ABN Amro daarvoor hebben opgesteld staat dat de bank geen misbruik mag maken van de vertrouwelijke informatie die zij van KPN bij de voorbereiding van de beursgang verkrijgt.

Bronnen rondom KPN bevestigden vanmorgen dat een protest van het telecombedrijf tegen een dreigende belangenvermenging van ABN Amro de bank op andere gedachten heeft gebracht. Een woordvoerder van het ministerie wilde vanmorgen bevestigen noch ontkennen dat ABN Amro de afgelopen dagen door het ministerie op instigatie van KPN nogmaals op de afspraak, die belangenverstrengeling verbiedt, is gewezen. “Het contract voor de beursgang is overigens nog niet getekend.” ABN Amro weigert elk commentaar.

Pag.19: Aanbod ABN Amro was nog niet concreet

ABN Amro zal zich volgens een gisteren gepubliceerd bericht “beperken tot de eventuele financiering van een tweede cellulair net” voor mobiele telefonie in NL-Tel. De bank wilde vanmorgen geen enkel commentaar geven op de koersverandering. Directeur H. Donkersloot van de vereniging van kabelexploitanten Vecai, die deelneemt aan het consortium dat de mogelijkheden voor een tweede vast telecommunicatienetwerk onderzoekt, zei vanmorgen niet te weten dat ABN Amro leden van het consortium had benaderd met een financieringsvoorstel. “Mocht er al externe financiering nodig zijn, dan zijn er wel meer banken in Nederland en het buitenland.” Ook een woordvoerder van de NS zei vanmorgen dat ABN Amro geen concreet plan op tafel heeft gelegd.

De Amsterdamse hoogleraar H. de Ru, die lid is van de adviescommissie van de minister van verkeer & waterstaat, zei vanmorgen dat “er geen wet is die de bank verbiedt om zowel KPN naar de beurs te brengen als actief te worden in een tweede vast telecommunicatienet.” De Ru vindt dat de bank de activiteiten juridisch moet scheiden, “om te garanderen dat er geen informatie overloopt van de afdeling die zich met de beursgang van KPN bezig houdt naar de afdeling die wil instappen in de telecommunicatie.” Hetzelfde probleem speelt volgens hem met mogelijke plannen van Rabo en ING, die weliswaar een bijrol spelen bij de beursgang van KPN, maar toch over veel gegevens van KPN zullen beschikken.