Van Mierlo: 'Nederland is niet vol'

DEN HAAG, 1 NOV. D66-leider Van Mierlo heeft op het congres van D66 afstand genomen van de uitspraken van H. Gruijters, de burgemeester van Lelystad die vindt dat Nederland een stringenter toelatingsbeleid voor asielzoekers moet voeren. Volgens Van Mierlo zitten Europa en Nederland “niet vol”. Hij pleit voor een “Europese aanpak” van het asielprobleem.

Van Mierlo sprak over de uitlatingen van partijgenoot Gruijters zonder hem bij name te noemen. Op het D66-congres in Veldhoven was ernstige kritiek te horen op Gruijters die zijn opvattingen gisteren herhaalde. Volgens hem moet er een “sterkere regulering” komen van het toelatingsbeleid en ontstaan er “grote problemen als Nederland te veel asielzoekers wil opvangen”. Gruijters wijst daarbij op het beperkte mogelijkheden van integratie in Nederland.

De gemeente Lelystad biedt op dit moment onderdak aan elf asielzoekers, aan wie twee woningen beschikbaar zijn gesteld. Lelystad zou, op basis van afspraken die dit voorjaar tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de rijksoverheid zijn gemaakt, 120 asielzoekers moeten toelaten. Volgens die afspraken moet een gemeente een aantal asielzoekers toelaten dat gelijk is aan twee promille van de bevolking.

De gemeente Lelystad heeft begin september per brief aan minister d'Ancona verzocht te mogen afwijken van de afspraken tussen VNG en rijk. Het college van B & W zegt, gezien de samenstelling van de bevolking en de aard van de woningvoorraad in Lelystad, niet te kunnen voldoen aan de afgesproken normen.

Volgens de landelijk geldende afspraken zou Lelystad, behalve de 120 asielzoekers, 94 woningen beschikbaar moeten stellen voor migranten met een verblijfsstatus. Ook dit aantal vindt Lelystad te hoog. De gemeente zou niet meer dan 28 woningen beschikbaar kunnen stellen, aldus een woorvoerder van de gemeente vanmorgen.

Een woordvoerder van de VNG meldt dat Lelystad tamelijk geïsoleerd staat in haar afwijzing om de overeengekomen aantallen asielzoekers en vluchtelingen met een verblijfstitel op te nemen. Van de 646 gemeenten zou omstreeks 95 procent in staat onderak te bieden aan de migranten. Het streefcijfer van 30.000 beschikbare woningen per 1 mei volgende zal volgens de VNG zonder veel moeite worden gehaald.

Uit protest tegen de uitlatingen van Gruijters heeft gisteren J. Codrington, voorzitter van de Adviescommissie Minderheden van de gemeente Lelystad, zijn functie neergelegd. Codrington, van Surinaamse afkomst, werd eerder dit jaar door het bestuur van Lelystad aangesteld. “Terwijl wij ook in Lelystad te maken hebben met een multi-culturele samenleving laat deze burgemeester zich stelselmatig op een denigrerende wijze uit over migranten”, aldus Codrington.