Nippon Steel schrapt 7000 arbeidsplaatsen

TOKIO, 1 NOV. Het Japanse Nippon Steel, de grootste staalproducent ter wereld, is van plan de komende drie jaar 7000 van de 37.000 banen te schrappen. Dat meldt het Japanse persbureau Kyodo op grond van mededelingen van medewerkers van het bedrijf.

Als veel andere staalbedrijven kampt Nippon Steel met een sterk tegenvallende afzet. Analisten verwachten dat het concern binnenkort een verlies van 15 miljard yen (260 miljoen gulden) over de eerste zes maanden van het lopende boekjaar zal bekendmaken.

De reorganisatie betreft bijna negentien procent van het aantal arbeidsplaatsen bij Nippon. Het bedrijf schrapt 4000 kantoorbanen, de drieduizend andere te schrappen functies hebben betrekking op het produktiebedrijf. De aanpassing moet het staalbedrijf over drie jaar een kostenbesparing opleveren van 300 miljard yen (5,2 miljard gulden).

Volgens Kyodo zal de herstructurering bij het begin van het nieuwe boekjaar, op 1 april 1994, beginnen. Nippon streeft ernaar gewongen ontslagen te voorkomen. Door overplaatsing, natuurlijk verloop en een restrictief aannamebeleid zou de personeelsreductie bereikt moeten worden. Het concern stelt de betrokken werknemers niet in de gelegenheid om vrijwillig met pensioen te gaan.

De reorganisatie bij Nippon is noodzakelijk door de crisis op de staalmarkt, die ook Japan in haar greep houdt. De teruglopende binnenlandse vraag naar staal wordt in Japan voornamelijk veroorzaakt door de huidige crisis in de auto-industrie en de electronica-industrie. Veel Japanse autofabrikanten zijn op steeds grotere schaal actief als producent in Europa en de Verenigde Staten en betrekken hun staal voor de produktie van hun auto's in de landen waar ze worden gemaakt. Dat heeft tot een vermindering van de vraag naar staal geleid in Japan zelf. Volgens het Britse dagblad Financial Times wordt Nippon ook getroffen door de koers van de Japanse yen die de laatste tijd sterk is gestegen, waardoor zijn produkten in het buitenland duurder zijn geworden.

Soortgelijke factoren als bij Nippon leidden eerder dit jaar al tot een banenvermindering bij twee andere Japanse staalfabrikanten, NKK en Sumitomo Metal Industries. NKK heeft het voornemen 3.200 banen te schrappen en Sumitomo Metal Industries heeft aangekondigd dat 3000 banen moeten verdwijnen.

Mede door het teruglopen van de werkgelegenheid in de staalindustrie is het werkloosheidspercentage in Japan inmiddels gestegen naar 2,6 procent, 0,1 procent meer dan het laatste officiële cijfer dat in augustus werd gepubliceerd. In vergelijking met Europa steekt het lage werkloosheidspercentage in Japan nog gunstig af. Maar voor een land als Japan, dat lang heeft gedacht dat een situatie van volledige werkgelegenheid in het land haalbaar zou zijn, komen de nieuwe cijfers hard aan.

Premier Morihiro Hosokawa heeft het ministerie voor werkgelegenheid inmiddels opdracht gegeven tot het formeren van een 'crisisteam' dat nog deze maand aanbevelingen moet doen om de oplopende werkloosheid in Japan een halt toe te roepen. Dit 'arbeidsprogramma' krijgt een nog hogere prioriteit dan hervormingen in het regeringsapparaat om de corruptie te bestrijden.