Madrid is boos over verdeling Euro-bureaus

MADRID, 1 NOV. In Spanje, het land dat op de Europese top eind vorige week het langste dwars lag bij de verdeling van de Europese instellingen, is het afgelopen weekeinde met grote teleurstelling gereageerd op de uitkomst van de onderhandelingen.

De Spanjaarden hadden vastberaden hun zinnen gezet op het Europese Milieubureau en het Medicijnenbureau. De toewijzing van het Europees Merkenbureau, met het bureau voor de Arbeidsomstandigheden als toegift, geldt dan ook als een gevoelige slag voor het politieke prestige van premier Felipe González.

De Spaanse premier traineerde de onderhandelingen vrijdag lange tijd door het aanbod van het Merkenbureau van de hand te wijzen. In vergelijking met het Milieubureau zou het Merkenbureau slechts een beperkt politiek belang vertegenwoordigen en bovendien maar een klein aantal banen opleveren. Na afloop van de top, in een poging het gezichtsverlies te beperken, beweerde González tegenover de Spaanse pers eenvoudigweg het tegenovergestelde. Met binnenhalen van van het Merkenbureau zou juist veel werkgelegenheid worden gecreëerd. En het Bureau voor de Arbeidsomstandigheden is heel interessant “vanuit sociaal oogpunt”, zo vergulde de premier de bittere pil.

Een en ander kon niet verhullen dat er in het geheel niets terecht is gekomen van de oorspronkelijke verlanglijst waarmee de premier naar Brussel was gevlogen. Dat het Merkenbureau patenten kan maken en breken - zaken waarmee miljarden guldens gemoeid kunnen zijn - maakt daarbij maar weinig indruk op de Spanjaarden. In regeringsgetrouwe commentaren werd de uitkomst als teleurstellend betiteld. En in het anti-González kamp heette het resultaat ronduit een vernedering en maakte men zich vrolijk dat het uitgerekend het Merkenbureau is dat in Spanje zal worden gevestigd. Het noodlot wil immers dat een gat in de wetgeving het ontduiken van buitenlandse patenten in Spanje mogelijk maakt, een kwestie die al tot de nodige internationale aanvaringen heeft geleid.

Dat González erin is geslaagd ook de Kamer van beroep tegen de besluiten van het Merkenbureau uit Luxemburg naar Spanje te halen maakte eveneens weinig indruk. En de toewijzing van het Bureau voor de Arbeidsomstandigheden wordt onder deze omstandigheden slechts gezien als een pijnlijke troostprijs die de zaak er niet beter op maakt: een instelling zonder daadwerkelijke macht dat vooral bedoeld is voor het verrichten van studies.

Na de forse devaluaties van de peseta in het afgelopen jaar en de gevoelige sanering die de Spaanse economie doormaakt als gevolg van het openstellen van de grenzen, is de uiteindelijke toewijzing de zoveelste Eurokater die de Spanjaarden te verwerken krijgen. Wat de kwestie vooral zo onverteerbaar maakt voor de Spanjaarden is dat het Medicijnenbureau en het Milieubureau zijn toegewezen aan respectievelijk Groot-Brittannië en Denemarken, bij uitstek de landen die dwars lagen bij de uitvoering van de ratificatie van Maastricht. De Euro-politiek van González kenmerkt zich daarentegen al jaren door een grote loyaliteit jegens het verenigd Europa, een streven dat de Spaanse premier nog vorige week onderstreepte in een uitgebreid artikel in het dagblad El Pas.

Niet bekend

    • Steven Adolf