In de meeste literatuur over planning en ...

In de meeste literatuur over planning en besturing van flexibele fabricagesystemen wordt ten onrechte de invloed van de personele organisatie buiten beschouwing gelaten.

J. Slomp, Universiteit Twente

Het recente verzoek van luchtvaartmaatschappijen om uit het oogpunt van veiligheid tijdens opstijgen en landen geen gebruik te maken van elektronische apparatuur zoals laptop-computers en radio's, draagt niet bij aan het vertrouwen in de veiligheid van het vliegen.

M.J.M.E. de Nivelle, Universiteit Twente

De democratisering van de computer heeft er toegeleid dat niet alleen bedrijven, maar ook sollicitanten een standaardbrief sturen.

T.J. de Groot, Rijksuniversiteit Groningen

Voor vrouwen die jarenlang huishoudelijk werk en betaalde arbeid gecombineerd hebben is een cursus time-management overbodig.

Mw. G.J. Meijer, Rijksuniversiteit Groningen

De Nederlandse Spoorwegen zouden er goed aan doen tijdens de spitsuren een apart tarief in te voeren voor staanplaatsen.

Mw. S.M.H.J. Jaegers, Rijksuniversiteit Groningen

Het feit dat mannen veel minder in deeltijd werkzaam zijn dan vrouwen, laat zien dat betaalde en onbetaalde arbeid nog niet evenredig over de seksen is verdeeld.

A.M. Frens, Rijksuniversiteit Leiden

Een slechte Flora van een gebied is nog altijd oneindig veel beter dan geen Flora. Veel geschimp op tekortkomingen van Flora's is onterecht.

J.J. Vermeulen, Rijksuniversiteit Leiden

De wijze waarop korfbalwedstrijden bij Studio Sport in beeld gebracht worden, is geen propaganda voor deze sport.

Mw. H. Zuurmond, Rijksuniversiteit Leiden

Vanuit archeologisch gezichtspunt zal de huidige periode met haar copieercultuur en laserprinters in de toekomst bekend komen te staan als een nieuw carboon tijdperk.

N.B. Siccarma, Universiteit Twente