Enquête: kabinet beheerst probleem vluchtelingen niet

PAG.3 VAN MIERLO

DEN HAAG, 1 NOV. Driekwart van de Nederlanders vindt dat de Nederlandse regering het vluchtelingenvraagstuk niet meer in de hand heeft, zo bleek gisteren uit een AVRO/NIPO-enquête.

Volgens minister d'Ancona (WVC), verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers, gaat het om een “feitelijk onoplosbaar probleem”. De politieke reacties op het kabinetsbesluit van afgelopen vrijdag om een lijst van 'veilige landen' op te stellen en asielzoekers desnoods op te vangen in legertenten bij Gilze-Rijen, duiden op verdeeldheid. d'Ancona (PvdA) zei gisteren voor de NOS-televisie weinig heil te verwachten van de plannen van vice-premier Kok. Zij noemde het maar de vraag of een lijst van 'veilige landen' als criterium voor de toelating effect zal hebben op de instroom van vluchtelingen. Verreweg het grootste deel van de asielzoekers die Nederland binnenkomen is afkomstig uit onveilige landen, zei zij.

Minister Hirsch Ballin (justitie) verwacht veel van de nieuwe Vreemdelingenwet, zo bleek vanochtend uit een vraaggesprek voor de NCRV-radio. Hij sprak de hoop uit dat de wet snel door de Eerste Kamer wordt aanvaard en voor 1 januari in werking kan treden. De nieuwe regels versnellen de procedure die een asielzoeker moet doorlopen voor de vaststelling of hij in Nederland mag blijven. Volgens Hirsch-Ballin wordt een aanzienlijk deel van de opvangcapaciteit belast door economische vluchtelingen die uiteindelijk Nederland weer moeten verlaten. De nieuwe wet moet juist voor deze groep de procedures verkorten en daarmee de opvangcapaciteit ontlasten.

In het NOS-programma Het Capitool zei minister D'Ancona: “We zitten nu met een feitelijk onoplosbaar probleem doordat het steeds moeilijker wordt om de mensen onderdak te krijgen in die centrale opvang. De instroom neemt toe, de afhandeling van justitie wordt langer, de mensen blijven dus langer in mijn bewassing, de uitstroom naar gemeenten stagneert.” Nederland voert al een terughoudend toelatingsbeleid en is volgens d'Ancona gehouden aan internationale verdragen.

Ook in de Tweede Kamer heerst verwarring tussen de regeringsfracties CDA en PvdA. Middel (PvdA) zei zaterdag de opvang in tenten voorlopig onontkoombaar te vinden. Wel zei hij dat het om een zeer tijdelijke maatregel moet gaan. Zijn coalitiegenoot Krajenbrink (CDA) noemde het “beschamend als je je toevlucht moet zoeken tot tenten”. Maar CDA-fractievoorzitter Brinkman zei afgelopen zaterdag in Deventer dat “opvang in tenten nog altijd beter is dan in de openlucht”. Brinkman verklaarde verder het kabinetsbeleid bij de aanpak van het vluchtelingenprobleem te steunen.