China groeit 20 procent in elektronica

BEIJING, 1 NOV. De produktie van de Chinese elektronica-industrie zal naar verwachting dit jaar met 20 procent toenemen, maar door stijgende produktiekosten zullen de winsten dalen.

Directeur Wu Xiaolong van de planning-afdeling van het ministerie voor de elektronica-industrie zei te verwachten dat de produktie van de elektronicasector dit jaar uitkomt op een waarde van 130 miljard yuan (meer dan 42 miljard gulden).

Volgens Wu is de produktie in de eerste negen maanden van het jaar ten opzichte van de vergelijkbare periode van vorig jaar met 22 procent gestegen tot 96 miljard yuan. De omzet groeide maar liefst met 40 procent. De winsten waren daarentegen lager als gevolg van sterk gestegen prijzen van materialen, energie, grondstoffen en arbeid. Ook hogere koersen van buitenlandse valuta speelden een rol. De bedrijven meldden winsten van omstreeks 3 procent van hun omzet.

Om de gestegen produktiekosten het hoofd te bieden overweegt het ministerie subsidies te geven op produkten als industriële elektronica en programmatuur waarvoor een grote binnenlandse markt bestaat.

De sterkste produktiegroei in de sector deed zich voor in de regio's langs China's kust, waar de meeste joint-ventures met buitenlandse bedrijven zijn gevestigd. (AP)

Directies hebben dank zij de Structuurwet een prachtig consensusmodel. Als er controle is, is het meer ondanks dan dank zij de wet. Commissarissen, die gevraagd worden door directies voor een erefunctie en vervolgens aan niemand verantwoording schuldig zijn, hebben weinig prikkels om scherpe controle uit te oefenen.