CDA'er Beinema blijft buiten mediadebat

DEN HAAG, 1 NOV. Het CDA-Tweede-Kamerlid Beinema heeft zich teruggetrokken als mediawoordvoerder van zijn partij in het debat vandaag in de Tweede Kamer over het persbeleid. Beinema zegt het standpunt van zijn fractie, in kleine meerderheid tegen een wettelijke persfusieregeling, niet te kunnen verdedigen.

Net als de PvdA-fractie is Beinema voorstander van een dergelijke regeling. Beinema kon het merendeel van zijn partijgenoten niet overtuigen van de noodzaak daarvan. Daardoor is er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor een wettelijke regeling. Namens het CDA zou vandaag het Tweede-Kamerlid Koetje het woord voeren in het mediadebat.

In het regeerakkoord hebben CDA en PvdA afgesproken dat er “in het belang van de pluriformiteit van de pers een persfusiecontroleregeling wordt getroffen”. Het kabinet staat op het standpunt dat de dagbladsector zelf een (niet-wettelijke) regeling kan handhaven. Minister d'Ancona (WVC) zou dat standpunt vandaag verdedigen, het advies van de Mediaraad voor een wettelijke regeling ten spijt. De journalistenvereniging stelt vast dat d'Ancona “eerder besloot te buigen voor het verbod van minister-president Lubbers en de economische bewindslieden uit het kabinet in te stemmen met een wettelijke persfusieregeling”.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) reageert teleurgesteld op de houding van het CDA. De NVJ, die in het belang van een 'onafhankelijk dagbladbestel' voor een wettelijke regeling van persfusies is, rekende tot voor kort nog op steun van het CDA. “Het dagblad wordt nu nog afhankelijker van de harde opstelling van (internationale) mediabedrijven”, laat de NVJ in een reactie op het CDA-standpunt weten. “De overheid dient juist meer aandacht te geven aan de betekenis van het dagblad, omdat de verzwakking van de dagbladsector evenzeer de democratie treft”.