Arrestatiebevel tegen Carlo de Benedetti

ROME, 1 NOV. De Romeinse justitie heeft zaterdag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Carlo De Benedetti, president van het computerbedrijf Olivetti en een van de belangrijkste ondernemers van Italië. De Benedetti wordt verdacht van corruptie.

De Benedetti kon niet worden gearresteerd omdat hij voor een lang weekeinde in het buitenland was. Zijn advocaat heeft gezegd dat hij zich na terugkeer dinsdag bij de justitie zal melden. De Benedetti is de belangrijkste ondernemer tegen wie een arrestatiebevel wegens corruptie is uitgevaardigd. Raul Gardini, oud-topman van de Ferruzzi-groep, heeft in juli zelfmoord gepleegd vlak voordat hij zou worden gearresteerd.

Het arrestatiebevel heeft enorme opschudding veroorzaakt, niet alleen omdat De Benedetti zo'n prominente ondernemer is, maar ook omdat het een zaak betreft waarover De Benedetti al eerder is gehoord door de Milanese justitie en waarover hij vrijwillig informatie heeft gegeven waarover de justitie toen nog niet beschikte en zo nieuwe smeergeldonderzoeken mogelijk heeft gemaakt.

De Benedetti heeft bij die gelegenheid gezegd dat hij een slachtoffer was van afpersing door de regeringspartijen. De Milanese officier van justitie Antonio Di Pietro, de gangmaker achter de corruptie-onderzoeken, deelde deze interpretatie. Volgens de beschuldigingen tegen hem van de Romeinse justitie heeft De Benedetti daarentegen actief geprobeerd mensen om te kopen voor contracten in de staatssector.

De Benedetti heeft zich jarenlang onderscheiden tussen de Italiaanse topondernemers door zijn felle kritiek op de regeringspartijen. Hij gold als een vijand van het systeem en heeft bij herhaling aangedrongen op een machtswisseling, ook toen dit nog niet in de mode was. De Benedetti is eigenaar van de links-georienteerde bladen La Repubblica, de tweede krant van Italië, en L'Espresso, een toonaangevend opinieweekblad.

Volgens De Benedetti's advocaat Marco De Luca is er geen enkele reden is voor een arrestatiebevel omdat zijn cliënt steeds volledig heeft meegewerkt met de justitie. De wettelijke gronden voor arrestatie zijn het gevaar dat de verdachte vlucht of bewijsmateriaal vernietigt, of in herhaling vervalt. In het verleden is de preventieve hechtenis ook gebruikt om verdachten te laten bekennen. Advocaat De Luca zegt dat het vermoeden dat de justitie niet met één stem spreekt, het vertrouwen in de justitie in gevaar brengt.

De belangrijkste beschuldiging tegen De Benedetti betreft de ruim dertien miljoen gulden aan smeergeld die in de periode 1988-1991 aan de posterijen zijn betaald voor de leverantie van computers, printers, schrijfmachines en rekenmachines. In zijn reconstructie voor de Milanese justitie heeft De Benedetti gezegd dat Olivetti jarenlang zaken heeft gedaan met de posterijen maar dat in het midden van de jaren tachtig alles stilviel omdat het bedrijf geen smeergeld wilde betalen. Hij zei dat Olivetti gedwongen was te betalen omdat het bedrijf in het buitenland geen zaken kon doen als het op zijn thuismarkt wordt geweerd.

Over het onderzoek naar corruptie binnen de posterijen was een competentiestrijd uitgebroken tussen het openbaar ministerie in Milaan en dat in Rome. Op last van het Hof van Cassatie is het onderzoek overgedragen aan Rome. Hoewel er in het verleden veel gevallen zijn geweest van politieke sturing van onderzoeken door de Romeinse justitie, zijn daar in het geval van De Benedetti geen aanwijzingen voor. De officier van justitie die de zaak volgt, Maria Cordova, staat te boek als volslagen onafhankelijk en agressief.

De Romeinse justitie zou De Benedetti er ook van verdenken smeergeld te hebben betaald om een licentie te krijgen voor de exploitatie van een netwerk voor zaktelefoons. Een besluit over deze licentie is nog niet genomen.

Dit is niet het enige juridische onderzoek dat tegen De Benedetti loopt. De Romeinse justitie heeft de president van Olivetti twee weken geleden bijgeschreven op de lijst van verdachten in het onderzoek naar de steekpenningen die zijn betaald door Intermetro, een consortium van bedrijven voor werk aan de spoorlijnen en aan de Romeinse ondergrondse. Ook Cesare Romiti, de managing director van Fiat, behoort tot de verdachten in deze zaak, die eveneens door de Romeinse justitie is overgenomen van Milaan.

De Benedetti wordt hierbij verdacht wegens smeergeld dat is betaald door het bedrijf Sasib, fabrikant van railbeveilingssystemen. Sasib is een dochter van De Benedetti's overkoepelende houdstermaatschappij CIR, Compagnie Industriali Riunite. Zijn advocaat heeft erop gewezen dat De Benedetti binnen Sasib geen enkele beleidsmakende of controlerende rol vervult en sinds 1986 niet meer in de raad van bestuur zit.

Bovendien is De Benedetti in april vorig jaar tot zes en een half jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens betrokkenheid bij het frauduleuze bankroet van de Banco Ambrosiano, in 1982. De Benedetti is eind 1981 65 dagen vice-president geweest van deze bank maar stapte om na felle ruzies met president Roberto Calvi. Bij zijn aantreden had hij aandelen in de bank gekocht die hij bij zijn vertrek met een flinke winst weer verkocht. Daarmee heeft De Benedetti volgens de aanklacht bijgedragen tot de instorting van de bank. De Benedetti heeft steeds gezegd dat hij alleen maar heeft gehad wat hem toekwam, en dat hij slachtoffer is geworden van de felle kritiek die hij steeds heeft gehad op de regeringspartijen.

De motivatie van het vonnis moet eind deze maand worden gepubliceerd. In Italië gebeurt het regelmatig dat er maanden liggen tussen een rechterlijke uitspraak en de motivatie daarvoor. De Benedetti heeft al aangekondigd dat hij in hoger beroep zal gaan. Afgezien van de mogelijkheid van preventieve hechtenis, die per misdrijf verschilt, worden in Italië mensen die zijn veroordeeld pas gevangen gezet als hun zaak definitief is afgerond voor de rechter.

    • Marc Leijendekker