Weekoverzicht

Van feestgedruis was op de ingelaste Europese top in Brussel geen sprake, ook al wordt het Verdrag van Maastricht aanstaande maandag van kracht.

De naar elf procent groeiende werkloosheid in de EG hing als een schaduw over de bijeenkomst. Commissaris Henning Christophersen kwam aan de vooravond van de top met een lichtpuntje: de EG-economie groeit in 1994 mogelijk met 2 procent, vooral door een verbetering in Duitsland. Andere deskundigen hebben bij de conclusies vraagtekens gezet. Voorzitter Delors van de Europese Commissie klaagde over de onmacht van de EG-landen de werkloosheid aan te pakken. Bij de volgende top in december komt zijn 'Witboek' hierover aan de orde.

De regering van premier Dehaene is er niet in geslaagd een pact met de sociale partners te sluiten. Nu poogt zij in haar eentje een ingrijpend plan op te stellen voor bezuinigingen in de sociale zekerheid voor herstel van het concurrentievermogen en het scheppen van banen. Door stakingsacties van de socialistische vakbond werd uit protest het openbaar vervoer platgelegd. Tegelijkertijd bleek dat de export met 10 tot 20 procent zal dalen. Uit een rapport van een senaatscommissie viel op te maken dat de Belgen de fiscus elk jaar voor 20 tot 23 miljard gulden tillen, aanzienlijk meer dan in Nederland. Het bedrijfsleven is de grootste boosdoener.

De staking bij Air France, die het vliegverkeer in Frankrijk bijna twee weken verlamde, is officieel voorbij. Na intrekking van het saneringsplan, dat vierduizend mensen hun baan zou kosten, en het ontslag van directeur Attali besloot een meerderheid van het personeel weer aan het werk te gaan. De nieuwe directeur Blanc, ex-baas van de Parijse metro, heeft de bonden voor een gesprek uitgenodigd.

De Russische president Jeltsin heeft bijna alle beperkingen op de verkoop van grond afgeschaft. Daarmee kwam een eind aan het al zestigjarige staatsmonopolie op grondbezit. Alle boeren die werken op staatsbedrijven krijgen een certificaat dat recht geeft op een deel van het land. Hervormers in de regering verwachten dat de vervanging van staatsbedrijven door particuliere boerderijen tot een veel grotere produktie zal leiden.

De VS zien af van sancties tegen Japan, nu dit land bereid is aanbestedingen onder bepaalde voorwaarden open te stellen voor buitenlandse bouwbedrijven. Verder begonnen de Japanse autoriteiten een onderzoek naar geheime kartelafspraken tussen de zes grootste oliemaatschappijen in het land, waaronder Shell Japan.

De directie van VW heeft in principe toestemming van de vakbonden gekregen een vierdaagse werkweek in te voeren met inlevering van 20 procent loon. Zonder een akkoord hierover moeten 30.000 van de ruim 100.000 banen verdwijnen.

Het CDA-Kamerlid De Hoop Scheffer kwam uit Washington terug met de boodschap dat de samenwerking in de NAVO wordt bedreigd indien er voor 15 december geen Gatt-akkoord komt over liberalisering van de wereldhandel.

    • Hans Buddingh'