Verwarmde onderkomens op Gilze-Rijen; Legertenten voor opvang van 600 asielzoekers

DEN HAAG, 30 OKT. Het kabinet heeft besloten noodopvang voor asielzoekers voor te bereiden om te voorkomen dat vluchtelingen weer onverwacht de nacht in de buitenlucht moeten doorbrengen.

Het gaat daarbij om legertenten met verwarming die geplaatst kunnen worden op de vliegbasis Gilze-Rijen bij Breda, zo maakte Kok gisteren bekend.

Het streven blijft overigens om asielzoekers zoveel mogelijk in gewone onderkomens te huisvesten, aldus Kok. Maar om te voorkomen dat men straks toch onverwacht in de problemen komt, worden de verwarmde tenten achter de hand gehouden. Het gaat om een noodopvang voor ongeveer 600 mensen.

Vice-premier Kok distantieert zich van uitspraken die burgemeester Gruijters van Lelystad over asielzoekers heeft gedaan. Gruijters pleitte er eerder deze week voor een asielzoekersstop af te kondigen en ex-Joegoslaven terug te sturen. “Hij gaat een grens over waar ik hem niet in volg”, aldus Kok.

“Een burgemeester is ook maar een mens”, zei Kok in zijn reactie op de uitspraken die Gruijters, ex-minister voor D66, een dag eerder op televisie had gedaan. Gruijters reageert hiermee op een plan van minister d' Ancona (WVC) om bij de opvang van asielzoekers meer taken aan gemeenten toe te delen. Volgens haar loopt de centrale opvang door de snel groeiende toename van asielzoekers vast en moeten de gemeenten eerder worden ingeschakeld bij opvang en begeleiding.

Kok gaf toe dat de problemen bij de opvang van asielzoekers op dit moment 'urgent' en 'nijpend' zijn, maar dat het in het kabinet gisteren niet tot concrete afspraken over de toelating en opvang van asielzoekers is gekomen. Begin volgende week zullen minister-president Lubbers en Kok een aanzet geven voor een meer structurele oplossing voor het asielzoekersprobleem.

Kok vindt dat vermeden moet worden dat enerzijds de indruk ontstaat dat de regering de problemen rond de opvang van asielzoekers op het bord van de gemeenten wordt gelegd en anderzijds dat het asielzoekersprobleem louter een Haags probleem is.

Het kabinet heeft zich gisteren uitgebreid gebogen over de problematiek van de asielzoekers, zonder dat dat overigens tot conclusies heeft geleid. Wel is het kabinet van plan om een onderzoek te doen naar de politieke situatie van de landen waar de meeste asielzoekers vandaan komen. Het kabinet wil weten of de omstandigheden in die landen het aantal toegelaten asielzoekers rechtvaardigen. Kok onderstreepte echter dat elke asielzoeker altijd individueel zal worden beoordeeld. De regering wil niet toe naar een situatie waarin asielzoekers direct worden geweigerd louter en alleen omdat ze uit een bepaald land komen.