Verlies Du Pont door voorziening

Het Amerikaanse chemieconcern Du Pont heeft in het derde kwartaal van dit jaar een verlies geleden van 680 miljoen dollar. In het resultaat is inbegrepen een voorziening van 1,3 miljard dollar voor een herstructurering.

In september maakte Du Pont bekend dat het mes werd gezet in de personeelssterkte in zijn chemische divisie. Van de 66.000 mensen die daar werken moeten er 4.500 weg. Vooral de nylon-activiteiten worden door de maatregel getroffen. Du Pont Nederland liet al eerder weten dat de plannen geen gevolgen hebben voor zijn vestiging in Rozenburg.

Het kwartaalresultaat werd verder opgefleurd door een bedrag van 265 miljoen dollar dat vrijviel als gevolg van veranderingen in de belastingwetgeving. In het derde kwartaal van vorig jaar behaalde Du Pont een winst van 420 miljoen dollar. De kwartaalomzet nam af van 9,88 miljard tot 9,39 miljard dollar.

Over de eerste negen maanden maakte het chemieconcern een winst van 329 miljoen dollar. In dezelfde periode van 1992 kwam er een verlies uit de bus van 3,69 miljard dollar.