Scheveningers mogen met commissie Haagse raad gaan meepraten

DEN HAAG, 30 OKT. Bewoners van het stadsdeel Scheveningen kunnen gaan meevergaderen met een commissie van de Haagse gemeenteraad. Uitgangspunt van de commissie-nieuwe stijl is dat de agenda door bewoners zelf, en niet door de raad worden aangedragen. Daarmee hoopt het gemeentebestuur een beter beeld te krijgen van de problemen die onder de bevolking leven.

Het gaat om een experiment dat volgens de initiatiefneemster, fractievoorzitter J. Molier van GroenLinks, de “relatie tussen de burger en het bestuur moet verbeteren”. De commissie bestaat uit leden van de gemeenteraad, aangevuld met “iedereen” die meent een onderwerp te kunnen aandragen, aldus Molier. “De charme hiervan is dat niet te voorspellen valt hoe die vergaderingen er gaan uitzien. We moeten zelf in het gebied gaan rondsnuffelen op zoek naar onderwerpen.”

Niet bekend

Volgens Molier is het niet de bedoeling dat alleen vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en wijkverenigingen gaan meevergaderen, omdat “de kaders de weg naar de Groenmarkt (waar de Haagse gemeenteraad bijeenkomt, red.) toch wel weten te vinden”. Het gaat om de individuele burgers, zegt Molier. Zij verwacht dat hierdoor kiezers die op het punt staan “definitief af te haken” voor de gemeentepolitiek, opnieuw bij het stadsbestuur worden betrokken. “Uit onderzoek is gebleken dat zo'n vijftien procent van de kiezers geen vertrouwen meer heeft in het gemeentebestuur en de bureaucratie. Op hen zullen we ons moeten richten.”

Het gemeentebestuur heeft Scheveningen aangewezen als proeflokatie omdat het stadsdeel bekendstaat om zijn “actieve bewoners en grote betrokkenheid”. Scheveningen telt 14 bewonersorganisaties. Bovendien kent de badplaats een “ruime gevarieerdheid in problematiek”.