Ramsj

A.H.G. Schaars: Bosbouw in de achttiende eeuw Paperback, Walburg Pers 1974, van ƒ 29,90 voor ƒ 12,50. Steven Sterk, Servetstraat 3, Utrecht 030 - 334973

Het uitgangspunt is nogal specialistisch: Schaars beschrijft de aanleg en exploitatie van het bos bij boerderij het Entel (vlakbij Borculo) tussen 1759 en 1796. Maar natuurlijk vertellen de hoofdstukken over de aanplant van heester, eikehakhout, elzehakhout, dennen, peppels en lijsterbessen ook iets over de Nederlandse bosbouw in het algemeen. Eenvoudig uitgegeven.

    • Ewoud Sanders