Ramsj

R. Nieuwenhuys: De dominee en zijn worgengel Paperback, Van Oorschot 1964, van ƒ 19,90 voor ƒ 9,95. De Slegte.

Bundeling van fragmenten uit preken, voordrachten, brieven en andere documenten van dominee François Haverschmidt, beter bekend als de dichter Piet Paaltjens. Nieuwenhuys schreef een algemene inleiding en voorziet de fragmenten steeds van een korte toelichting. Natuurlijk ligt er veel nadruk op de melancholie van Haverschmidt, die hij ook zijn kerkgangers niet onthield. Zo preekte hij op oudjaar 1889 'De dood met zijn smarten en kwalen nadert vast. Zal hij ons sparen, nog langer, of...?''

    • Ewoud Sanders