Ramsj

Dienke Hondius: Terugkeer Paperback, Sdu 1990, van ƒ 31,50 voor ƒ 9,95. De Slegte.

Joden die in de zomer van 1945 uit de concentratiekampen terugkeerden kregen te maken met veel negatieve reacties. Hondius inventariseert 75 antisemitische reacties, die zij in acht categorieën onderverdeelt, van formalisme, via onbegrip naar pleidooien voor discriminatie van joden op de arbeidsmarkt. Gebaseerd op een bekroonde doctoraalscriptie. Indertijd in deze krant positief besproken.

    • Ewoud Sanders