MUG

In het artikel 'Vijf jaar Mug van Tijn Sadée (NRC Handelsblad, 23 oktober) wordt vooral een in zijn persoonlijke bedoelingen gefrustreerde medewerker van Mug veelvuldig geciteerd. Een aantal uitspraken van die medewerker (Jan Bosman) wekken een volledig verkeerde indruk over de gang van zaken bij het blad.

Bosman uit onder meer zijn woede over het feit dat Mug de integrale persverklaring van Rara niet gepubliceerd heeft: “Het was een uitgelezen kans om ons te profileren. Maar de krant was zogenaamd vol. De benepenheid! Sommige redacteuren zijn zo soft als het maar kan.”

Welnu, de krant was niet zogenaamd vol. Hij was echt vol. Dat is echter nooit een reden om een publikatie die door de gehele redactie belangrijk gevonden wordt niet door te laten gaan. In werkelijkheid is het besluit genomen omdat het plaatsen van een onbecommentarieerde, lange persverklaring in een maandblad met beperkte redactionele ruimte gelijk staat aan volledige instemming. De redactie wou wel de doelstellingen, maar niet de gewelddadige middelen van Rara ondersteunen. Misschien vindt Bosman dat soft. Benepen is het in ieder geval niet.

    • Wilma van den Akker
    • Namens de van Mug