Meesterklasse

Vandaag en morgen is er weer Meesterklasse-viertallencompetitie. De wedstrijden zijn zo'n beetje halverwege. Ze worden alle gespeeld in het Denksportcentrum van de Nederlandse Bridge Bond te Utrecht aan de Willem Dreeslaan 55. Tijdens zo'n Centraal Weekend valt op bridgegebied heel wat te beleven. Bridge maakt in ons land een grote vlucht. Niet alleen dat Nederland recent de wereldtitel wist te veroveren, ook andere spelers en paren die in de hoogste klassen uitkomen, zitten niet stil. Topbridge vraagt tegenwoordig nogal wat oefening en studie. Partnerships besteden heel wat uurtjes aan systeembespreking. Naast het nodige huiswerk is - gelukkig - nog altijd ruimte voor de winnende actie. Een aardig voorbeeld daarvan uit een Meesterklasse-wedstrijd van 9 oktober jl. vormt dit spel:

Oost geverNoord

NZ kw.ß7 VB975

ß6 1052

ß5 V3

ß4 V83

WestOost

ß7 6ß7 A104

ß6 A73ß6 84

ß5 H9854ß5 AB1062

ß4 AB95ß4 642

Zuid

ß7 H832

ß6 HVB96

ß5 7

ß4 H107

U ziet dat OW 5 kunnen maken. Na de opgelegde hartenstart wordt normaliter slechts een harten en een klaveren afgestaan. Tenminste, als het aantal verliesslagen in de klaverenkleur kan worden beperkt tot één. Het theoretisch correcte spel is uit oost een kleine klaver te spelen en in west de negen te leggen. De leider speculeert op het verdeeld zitten van H-V (75%) en het goed zitten van 10 (50%), wat een gecombineerde kans van 37,5% oplevert. Een betere kans, c.q. speelwijze is er niet. Op de gegeven hand doet deze positie zich daadwerkelijk voor en is 5 dus ijskoud. Dagdromerij zult u denken. Wie biedt er nou met 21 punten in gezamenlijke handen de lage kleuren manche uit? Noblesse oblige, want in de Meesterklasse lukte dat toch zes van de tien OW paren. Meteen toen oost een volgbod van 2 waagde, gooide west het gat vol. Dat gebeurde ook in de open kamer in de wedstrijd tussen de Amsterdamse Continental Club en het Tilburgse WAC. Piet Jansen van Continental zat als oost in 5 en maakte het spel via de correcte behandeling van de klaverenpositie.

In de gesloten kamer de winnende actie. Die kwam dit maal op conto van zuid, al hielp het toeval hem daar wel een handje bij. Het draaide om het bieden. Na pas bij oost opende zuid met 1. Over het 1 antwoord van noord, bood oost 2 tussen. De gebruikelijk biedmethoden bevelen hier voor zuid aan te volstaan met een 2. Aan alle andere tafels gebeurde dat ook. Maar Zuid wilde niet het risico lopen 4 te missen. Hij bood met zijn aardige verdeling meteen 3. Toen west daarop naar 5 sprong, gaf noord een doublet, waarop werd rondgepast. Zuid leek zo gestraft te worden voor zijn agressieve 3 bod. In het spelverloop bleek echter het tegendeel. Zuid startte tegen 5 gedoubleerd met H genomen met het aas. Na twee hoge ruiten speelde oost uit zijn hand een kleine klaveren. Op dit moment speelde zuid, die de klaverenpositie natuurlijk ook in de gaten had, H (!) bij. Oost wist het nu zeker: zuid had ook V, temeer daar zuid voor zijn 3 bod de nodige punten moest hebben. De leider nam H met het aas, stak over naar zijn hand en speelde weer klaveren op. Toen bij zuid een kleintje verscheen, legde de leider na enig nadenken de boer en was één down: 11 verrassende imps naar de Amsterdammers.

Op diezelfde dag speelde Continental ook tegen het pas gepromoveerde Nijmegen. Een stukje huisvlijt bracht wederom de punten naar Amsterdam:

Noord geverNoord

Niemand kw.ß7 B875

ß6 B108

ß5 AH6

ß4 B96

WestOost

ß7 V64ß7 -

ß6 AV9543ß6 H62

ß5 B108ß5 V9532

ß4 3ß4 HV1075

Zuid

ß7 AH10932

ß6 7

ß5 74

ß4 A842

Op beide tafels volgde west agressief met 2 over de 1 opening van zuid. In de open kamer bood noord 3 en oost 4. Over 4 van zuid, dat naar hem uitliep, bood oost nog eens 4SA dat de lage kleuren aangaf. Het avontuur eindigde in 5 gedoubleerd min twee: -500.

Gesloten volstond noord over 2 met 2. Oost deed nu het bod van 4, een fit showing jump. In dit geval aardige klaveren met hartensteun. Op 4 van zuid kon west met zijn misfit in klaveren een doublet geven: partner, tot hier en niet verder. Vier schoppen ging precies één down: 12 imps winst voor Continental.

    • Jan van Cleeff