Leidse faculteit zoekt geld voor bedreigd Rijksherbarium

LEIDEN, 30 OKT. De Leidse faculteit der Wiskunde en natuurwetenschappen gaat alternatieve financiers zoeken voor het door bezuinigingen bedreigde Rijksherbarium van de universiteit.

Dat heeft de faculteitsraad besloten, bij de vaststelling van het 'profileringsplan' voor de faculteit. Binnen een maand moet het faculteitsbestuur de mogelijkheden nagaan voor alternatieve financiering van het herbarium, dat internationaal bekend staat als een van de belangrijkste instituten op het gebied van de plantsystematiek. De faculteit zelf kan nog maar betalen voor 7 van de 17 wetenschappelijke en 12 van de 47 ondersteunende plaatsen bij het Rijksherbarium.

De faculteit moet acht miljoen bezuinigen op een budget van 73 miljoen. De wetenschappelijke staf zal de komende jaren worden verminderd van 241 volledige arbeidsplaatsen tot 209. De bezuinigingen komen het hardst aan bij het Rijksherbarium, omdat de onderwijstaak van het herbarium relatief gering.