Langere studieduur voor allochtonen

AMSTERDAM, 30 OKT. Allochtone studenten die op latere leeftijd naar Nederland gekomen zijn worden uitgezonderd van de zogenoemde 27- plusmaatregel.

Die regel bepaalt dat wie na z'n 27ste wil gaan studeren dat niet meer als gewoon student voor het normale collegeld kan, maar alleen tegen een fors hoger bedrag. Staatssecretaris Cohen wil voor deze en enkele andere maatregelen ten behoeve van allochtone studenten extra geld uittrekken. Cohen zei dat vandaag tijdens het congres 'Een nieuwe uitdaging; in- en doorstroom allochtone studenten in het hoger onderwijs', georganiseerd door het Nederlands Centrum voor Buitenlanders. Cohen kondigde aan ook extra geld uit te willen trekken om de aansluiting tussen de middelbare school en het hoger onderwijs makkelijker te maken voor speciaal allochtone jongeren. Om een centraal punt te maken voor de uitwisseling van kennis en ervaringen overweegt Cohen de oprichting van een expertisecentrum ten behoeve van studenten van allochtone herkomst.