HET SPIJT ME

Een uwer redacteuren verdient zonder twijfel een groot compliment. Op de voorpagina van NRC Handelsblad van 22 oktober gewerd ons een vrucht van zijn nijver speurwerk: contracten voor de mensen, die meewerken aan tranentrekprogramma's als Het spijt me, de Surprise-show, enzovoorts.

Ik laat de ethische vragen die hierbij kunnen rijzen, nu even ongemoeid en wil graag de fatsoensvraag aan bod laten komen, die hoort bij de handelwijze van deze redacteur. Hij heeft de avond tevoren goed naar de televisie gekeken. In het programma Vesuvius van de IKON werd uit de doeken gedaan van wat voor praktijken John de Mol c.s. zich bedienen. Een aardig staaltje van onderzoeksjournalistiek van de redactie van een programma dat zich, geheel ten onrechte, geconfronteerd ziet met buitengewoon lage kijkcijfers. Mogelijk had de redacteur deze bron even kunnen noemen, op die voorpagina.

    • M.G.A. Jorissen