Foto: Twintig miljoen mijnen zijn de dodelijke ...

Foto: Twintig miljoen mijnen zijn de dodelijke erfenis van de Iraans-Iraakse oorlog van 1980-'88.

Verreweg het grootste deel van de mijnenvelden is niet op kaarten aangegeven. In Iraaks Koerdistan stappen nog steeds dagelijks mensen op mijnen - ze raken ledematen kwijt, ze verliezen het leven. Elke dag worden ook talloze schapen en geiten opgeblazen. Een Britse non-gouvernementele organisatie, de Mines Advisory Group, leidt ter plaatse Koerden op in het herkennen en onschadelijk maken van mijnen, in meerderheid Italiaanse Valmara-69 mijnen (foto rechts). Behalve met landmijnen ligt het gebied bezaait met blindgangers en schroot: granaatscherven en andere metalen restanten van de oorlog. In het dorp Delizian zoeken Koerdische kinderen naar koper en aluminium in een verwoeste munitie-opslag (foto links). Ze krijgen er vijf dinar per kilo voor, een schijntje. Het metaal wordt onder andere gebruikt om speelgoed van te maken. (Foto's Frits Meyst/HH)