EG bereid tot uitbreiding van groei-initiatief

BRUSSEL, 30 OKT. De EG-regeringsleiders doen een nieuwe poging om de Europese economie op te peppen via het zogeheten Europese 'groei-initiatief'.

Voortaan zullen ook projecten op het terrein van energieproduktie, stadsvernieuwing en vervoer in aanmerking komen voor de ongeveer 15 miljard gulden aan speciale EG-leningen die beschikbaar zijn voor stimulering van de Europese economie.

Het groei-initatief is bedoeld om het vertrouwen van de burger in de economie te herstellen door via verregaande leningen grootschalige investeringsprojecten in de EG van de grond te tillen. Op hun bijeenkomsten in Edinburg (eind vorig jaar) en in Kopenhagen (afgelopen zomer) trokken de regeringsleiders daarvoor in totaal 7 miljard ecu uit.

Met het besluit om de criteria te verruimen, gisteren genomen op de extra Europese Top in Brussel over de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht, proberen de regeringsleiders te voorkomen dat het groei-initiatief stilvalt. Tot dusver is voor 3,3 miljard ecu aan leningen toegewezen voor in totaal ongeveer 50 projecten. Maar de laatste tijd zijn er nauwelijks nieuwe aanvragen binnengekomen. Reden waarom onder andere president Delors van de Europese Commissie en België - momenteel voorzitter van de EG - aandrongen op uitbreiding.

De regeringsleiders steunen Delors ook in zijn pleidooi om extra geld uit te trekken voor rentesubsidies aan het midden-en kleinbedrijf. In Kopenhagen hadden ze daarvoor zelf 1 miljard ecu bestemd. Maar tot woede van Delors weigerden de ministers van financiën tot dusver daar hun medewerking aan te verlenen. Gisteren in Brussel droegen de regeringsleiders de ministers van financiën op hun weerstand te laten varen en binnen de grenzen van de begroting te zoeken naar mogelijkheden. Over die terechtwijzing toonde Delors zich gisteravond zeer tevreden.

Met het groei-initiatief wil de EG laten zien dat ze ernst maakt met haar strijd tegen de werkloosheid. Delors wil de werkloosheid (volgend jaar 11,5 procent) terugbrengen tot 6 à 7 procent in het jaar 1999. Op 22 november zal Delors zijn eerste versie van het Witboek over economische groei, werkgelegenheid en concurrentiekracht overhandingen aan de ministers van financiën.

Delors zei dat hij in zijn Witboek onder andere aandacht zal schenken aan grote 'Transeuropese netwerken' op het gebied van energie, vervoer en communicatie. In totaal heeft de Europese Commissie al voor ongeveer 135 miljard aan belangrijke projecten op dat terrein geïnventariseerd die voor EG-financiering in aanmerking komen.