DRUGS

Een staatsmonopolie op handel in drugs (NRC Handelsblad van 25 oktober) heeft feitelijk niets te betekenen.

Het maakt de smokkelhandel nòg lucratiever. Bovendien, hoe kan de staat meedoen aan de handel in produkten die een aanslag zijn op de volksgezondheid. Het is merkwaardig dat men juist in de Verenigde Staten zo'n halsstarrige houding aanneemt, gezien het fiasco van de 'drooglegging' (prohibition) in de jaren twintig, waardoor de mafia daar een machtige impuls heeft gekregen.

De instandhouding van de drugsbestrijding - wereldwijd - is een grotere pest dan de gevolgen van legalisering. De drugshandel is nauw verbonden met de wapenhandel. Uit de drugshandel worden de wapenaankopen gefinancierd van terroristen, van dictators en van hun opponenten. Het opheffen van de verboden zal de drugsmarkt doen ineenstorten, de omzet terugbrengen van miljarden tot duizenden. Geen interessant object meer voor corrupte regeringen en de mafia.

In tegenstelling tot bedrieglijke stemmingmakerij zal er geen toename zijn van drugsgebruikers. Wie al verslaafd zijn, zullen zonder misdaad aan hun gerief kunnen komen. Daarentegen heeft de tot nu toegepaste verleiding en pressie om afnemers te maken, geen zin meer.

De opheffing van de verboden zal gelijktijdig wereldwijd moeten geschieden. De propaganda hiervoor zal een uiterst zware taak zijn. Tegen conservatisme en indoctrinatie en tegen, behalve illegale, ook legale belangengroepen. Immers, duizenden ambtenaren, politiemensen en militairen danken nu een vaste baan aan de drugsbestrijding.

Wie overtuigd zijn van de noodzaak om de heersende ideeën en principes te bestrijden, zullen zich, nationaal en internationaal, moeten bundelen.

    • A.F. Gerretsen