De staatsorganen geinfiltreerd; Een bovenwereldfiguur omkopen is hygiënischer

NEW YORK, 30 OKT. Echte mafiabazen zijn zelden te vinden in politieke functies in de Verenigde Staten. Wel zijn er politici die hun positie mede te danken hebben aan de georganiseerde misdaad. Onderwereldfiguren gedijen niet goed in de bovenwereld. Een grootcrimineel vestigt niet graag de aandacht op zich in een publieke functie. Het is hygiënischer om een bovenwereldfiguur om te kopen. Ze blijven de functies gescheiden. Ieder zijn eigen specialiteit. De politicus maakt gebruik van de steun en het geld van de georganiseerde misdaad en de mafiose trekt aan de touwtjes in zaken die hem aangaan. Dat gebeurt vooral in de lokale politiek, waar commissies, gemeenteraden en burgemeesters beslissen over allerhande vergunningen en over het politiebeleid. In de deelstaat New Jersey, waar de mafia actief is, worden nog regelmatig burgemeesters afgevoerd wegens corruptie.

Georganiseerde misdaad is in Amerika altijd sterk verbonden geweest met etnische identiteit. Iemand van de eigen familie of van de zelfde clan is het meest te vertrouwen bij illegale activiteiten. Voor vaak ongeschoolde Sicilianen, Chinezen of Colombianen was en is de georganiseerde misdaad een middel om verder te komen in het leven. En als er dan een neef in de politiek zit, kan die op zijn stamverwantschap worden aangesproken. Voor de buitenwereld is het moeilijk uit te maken waar gewone familierelaties eindigen en medeplichtigheid begint.

Georganiseerde misdaad kan van alles inhouden. Het kan gaan om eenvoudige afpersing voor “bescherming”. De handel in illegale genotmiddelen is het meest lucratief. De Italiaanse mafia kon zich in de tijd dat alcohol in Amerika was verboden, verrijken met de handel in sterke drank. De alcoholvrije periode heeft bijgedragen aan de fortuinen van Al Capone en van de Kennedy's. Nu worden de grote bedragen verdiend met de handel in cocaïne. Er is dus veel geld beschikbaar, waarmee politici en vooral politiemensen kunnen worden omgekocht. De politie in Florida werd herhaaldelijk door drughandelaars geïnfiltreerd.

Naarmate de autoriteiten effectiever zijn met het bestrijden van drugshandel, worden de prijzen van drugs hoger en dus kunnen de omkoopbedragen ook omhoog. Het huidige populistische Congreslid James Trafficant uit Ohio heeft zich in 1980 als sherrif met grote bedragen laten omkopen door mafiosi, die zich bezighielden met gokken, prostitutie en drugshandel. Maar hij wist een jury ervan te overtuigen dat hij de mafiosi op die manier in de val wilden lokken. De man die hem de grote bedragen gaf, is echter spoorloos verdwenen.

Relaties tussen politiek en georganiseerde misdaad waren sterk bij de vakbond de Teamsters. Pas toen de mafia in Chicago deze bond steunde, werd het een effectieve organisatie. De mafia kon de Teamsters gebruiken om “beschermingsgeld” te innen bij bedrijven. Als er niet werd betaald, staakten de Teamsters. Anderzijds kon de mafia bedrijven dwingen om Teamsters in dienst te nemen. Deze succesvolle coalitie heeft tientallen jaren geduurd. Officieren van justitie kregen belangrijke campagnecontributies zodat ze niet tot vervolging van Teamsters overgingen.

Vooral Richard Nixon heeft de georganiseerde misdaad en de Teamsters aangeboord voor geld en invloed. Zijn verkiezingscampagnes in Californië voor het Congres werden rijkelijk gefinancierd door Teamsters en mafiosi in het gokwezen in Nevada. Als zijn campagne geld tekort kwam, dan organiseerden zijn vrienden een diner en ging er niemand de deur uit tot het gewenste bedrag op tafel was gelegd. De mafiosi stelden zijn felle anti-communisme zeer op prijs en bovendien deden ze bij deze veelbelovende politicus een goede investering. Nixon is altijd contact blijven houden met Meyer Lansky, Tatum Wofford en Bébé Rebozo. Nixon heeft later als president de voormalige Teamsterspresident, Jimmy Hoffa, op vrije voeten gesteld. Vóór het Watergateschandaal werd de handel en wandel van politici niet zo nauwkeurig gevolgd.

Dergelijke corrupte verhoudingen tussen politici en bandieten hebben een lange geschiedenis in Amerika. Het was onderdeel van het systeem van de partijbonzen eind vorige en begin deze eeuw. Partijbonzen, of “bosses”, hadden vaak geen zichtbare functie maar hielden feitelijk de touwtjes in handen. Zij organiseerden de nieuwe immigranten in een nieuwe politieke macht en ze bepaalden wie er zou worden gekozen als burgemeester of raadslid. Door een ingewikkeld stelsel van diensten en wederdiensten bleven ze aan de macht.

Het tijdperk van de partijbonzen was ook een bloeitijd van de grote steden in Amerika, toen rioleringen, drinkwatervoorziening en openbaar vervoer werden aangelegd. De partijbonzen onderhielden ook de contacten met de georganiseerde misdaad en door corruptie ontstonden wat men nu “gedoogzones” zou noemen. Toen de FBI begin jaren tachtig succes begon te krijgen met het bestrijden van de drugshandel van de mafia, verdwenen daarmee ook de informele “gedoogzones” en de controle op de drugshandel. Met de opheffing van de kartels verspreidde de drugshandel zich over meer wijken en sectoren van de Amerikaanse samenleving. Juist in plaatsen waar de misdaad nauwelijks is georganiseerd, zoals in Washington, vallen de meeste doden bij de drugshandel, omdat het een anarchie is van elkaar bestrijdende bendes.

Georganiseerde misdaad heeft in Amerika veel ruimte, omdat het een groot continent is. Met grenzen die zich steeds verder openen, begint de EG Amerikaanse mogelijkheden te bieden voor de georganiseerde misdaad. Maar de bestrijding is in EG-verband veel moeilijker omdat er voorlopig geen democratisch gecontroleerde, gecentraliseerde politiemacht als de FBI is.

    • Maarten Huygen