De staatsorganen geïnfiltreerd

Het begon allemaal met een uitspraak van korpschef Nordholt in het tv-programma Nova: ook de politiek was 'geïnfiltreerd' door criminele organisaties.

Meer wilde hij er niet over zeggen. De 'oogst' aan politieke infiltranten is tot nog toe klein: een 'niet-prominent' PvdA-lid dat tevergeefs getracht had op de kieslijst voor een Amsterdamse deelraad terecht te komen. Minister Hirsch Ballin van justitie zal wellicht nog andere gevallen aanbrengen. De Tweede Kamer moet nog antwoord krijgen op vragen die Kamervoorzitter Deetman de bewindsman stelde over de uitspraken van Nordholt.

“Corruptie is een fenomeen dat zich voordoet en zal voordoen bij het openbaar ministerie, bij de rechterlijke macht, bij het bestuur, bij bedrijven”, waarschuwde de korpschef vorige week vrijdag in het televisieprogramma. “Ook bij de politieke partijen?”, was de vraag die Nordholt kreeg voorgelegd. “Ook bij de politieke partijen als het nodig is”, was zijn antwoord. “Weet u daar meer van?” luidde de volgende vraag. “Daar weet ik meer van”, beaamde de korpschef. En dat was eigenlijk alles.

Alleen het CDA-Kamerlid Van der Heijden reageerde furieus op de woorden van Nordholt, maar hij werd op de vingers getikt door fractieleider Brinkman, die meende dat het van naïviteit getuigde te doen alsof infiltratie in de politiek door criminele organisaties onmogelijk zou zijn. Afgelopen woensdag gaf de Amsterdamse PvdA opening van zaken. Later in de week kwamen er berichten uit Arnhem, waar drie mannen met oneigelijke motieven bij de overheid hadden gesolliciteerd. Ook was er sprake van een medewerker op het Amsterdamse parket die tegen betaling vormfouten leverde. Corrupte ambtenaren of bestuurders zijn echter geen novum in Nederland en ook criminele 'infiltraties' zijn eerder vertoond. Bij de Amsterdamse politie werd dit jaar een rechercheur ontslagen wegens ongewenste connecties met misdaad.

Van een screening door de politie van kandidaten voor kieslijsten kan geen sprake zijn, vinden de politieke partijen, ook niet na deze week van infiltratiepaniek. Het zou te diep ingrijpen in de privacy van de politici. De verkiezingscommissies kunnen het werk zelf wel aan, zo luidt de consensus.

Voormalig hoofdcommissaris Blaauw van Rotterdam sprak deze week in een interview van een 'afzwaaier' van Nordholt. Niet zozeer omdat Nordholt waarschuwde dat de 'georganiseerde misdaad' - waarvan de mate van organisatie in Nederland volgens Blaauw nog wel eens overschat wordt - tot “alles in staat is”, maar omdat zo langzamerhand het beeld wordt opgeroepen van een land waarvan alle organen gecorrumpeerd zijn. Er bestaat een punt waar oproepen tot waakzaamheid ontaard in het aanwakkeren van paniek en dat punt is in Nederland bijna bereikt, denkt Blaauw.

Hoe zuiver is het Nederlandse politieke bestel vergeleken met België, Italië en de Verenigde Staten? Landen die wat politieke zuiverheid betreft een kwalijkere reputatie hebben dan Nederland.