'Benzineprijs wordt hoger, max.snelheid moet lager'

DEN HAAG, 30 OKT. Benzine moet in het jaar 2000 met twintig cent per liter duurder zijn geworden. Daarna moet de prijs met nog eens vijftig cent stijgen. De maximumsnelheid moet weer 100 kilometer per uur worden. De motorrijtuigenbelasting voor LPG-auto's moet bij de eeuwwisseling met 480 gulden zijn verhoogd en moet daarna nog eens met 375 gulden stijgen.

Deze plannen zijn te lezen in een vertrouwelijk concept van het Nationaal Milieubeleidsplan 2 (NMP2). Eind december zal het kabinet de definitieve versie publiceren. Het NMP2 is een actualisering van het NMP-plus uit 1990. Het is een gezamenlijke beleidsstuk van de ministeries van volkhuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer, van verkeer en waterstaat, van landbouw, natuurbeheer en visserij, en van economische zaken. In het NMP2 worden de kaders van het milieubeleid voor de komende jaren aangegeven.

Volgens het ministerie van verkeer en waterstaat zijn de aangekondigde prijsverhogingen “een logisch uitvloeisel” van het nu gevoerde kabinetsbeleid. In het vorige milieubeleidsplan stelde het kabinet dat de uitstoot van milieubelastende stoffen in het jaar 2000 met 80 tot 90 procent moet zijn teruggebracht ten opzichte van de uitstoot in 1985. In juni bleek dat de doelstelling met het huidige beleid niet zouden worden gehaald.

Het ministerie van VROM wil nog voor het jaar 2000 snelheidsbegrenzers voor personenauto's invoeren, ook als ander landen daar niet aan meedoen. Uit het concept NMP2 blijkt dat Verkeer en Waterstaat deze begrenzers alleen wil invoeren in Europees verband. Het ministerie van verkeer en waterstaat is ook terughoudend over de herinvoering van de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Ook dit moet in Europees verband gebeuren. Verder is daarbij “een stringent handhavingsbeleid” van belang, aldus het concept.

In 1996 wordt het spitsvignet ingevoerd. Volgens het ministerie van VROM zal “zo snel mogelijk na het invoeren van het spitsvignet ook een systeem van rekening rijden worden ingevoerd”. Verkeer en Waterstaat denkt ook aan andere fiscale maatregelen zoals “het terugdringen van het privégebruik van de zakenauto en de aanpassing van het arbeidskostenforfait”.