'Voorstel over uitkeringen goed voor economie'

DEN HAAG, 29 OKT. De voorstellen van de parlementaire enquêtecommissie sociale zekerheid hebben een gunstig effect op de Nederlandse economie. Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft dit berekend, zo heeft de voorzitter van de enquêtecommissie, F. Buurmeijer, gisteren bekendgemaakt.

De enquêtecommissie vindt dat de Ziektewet en de WAO binnen vier jaar moeten worden afgeschaft. Werkgevers moeten ziek personeel maximaal anderhalf jaar een salaris betalen ter hoogte van het minimumloon. In de CAO's echter kunnen werkgevers- en werknemersorganisaties hogere uitkeringen afspreken. Volgens het planbureau zullen deze voorstellen leiden tot vermindering van de werkloosheid, groei van het aantal banen, verlaging van de sociale premies, een verlaging van de overheidsuitgaven, daling van het financieringstekort, een teruglopend ziekteverzuim en minder mensen in de WAO. Voorts leidt dit tot groei van de export, hogere produktie en een betere internationale concurrentiepositie.

De commissie-Buurmeijer vindt dat alleen werknemers aanspraak op de WAO kunnen maken als zij ten minste tweederde van hun werktijd lichamelijk of geestelijk arbeidsongeschikt zijn. Zij krijgen een uitkering van zeventig procent van hun laatste loon. Alle anderen moeten aan het werk blijven, zo vindt de commissie. Volgens het CPB zal het aantal “echte arbeidsongeschikten” met 25 procent afnemen.

Als de Tweede Kamer akkoord gaat met de voorstellen en het kabinet deze ook overneemt, zullen de loonkosten van het bedrijfsleven dalen omdat de premies voor sociale verzekeringen omlaag gaan. Het kabinet krijgt dan de gewenste loonmatiging, zegt het planbureau. Het financieringstekort van de overheid zal met een half procent afnemen.

Als meer “gedeeltelijk arbeidsongeschikten” aan de slag blijven, daalt de arbeidsproduktiviteit, zodat de werkgelegenheid met 60.000 banen op jaarbasis stijgt. Het aantal werknemers neemt met 50.000 per jaar toe, waarmee de werkloosheid daalt, zo meent het CPB.

Het ziekteverzuim zal volgens de rekendeskundigen zelfs met tien tot achttien procent teruglopen. Werkgevers hebben immers belang bij een zo laag mogelijke afwezigheid als zij zelf verantwoordelijk zijn voor de doorbetaling van hun personeel. Nu krijgt een zieke het salaris van de bedrijfsvereniging.

De Tweede Kamer behandelt de aanbevelingen van de enquêtecommissie over drie weken. PvdA-fractieleider Wöltgens uitte kritiek op de aanbevelingen maar een Kamermeerderheid van CDA, VVD en D66 staat positief tegenover de hoofdlijnen van de enquêtecommissie. Buurmeijer (PvdA) vindt dat ook zijn partij akkoord moet gaan met de hoofdlijnen die zijn commissie voorstelt.