Vooral bedrijven schuldig; Belgen tillen fiscus voor vele miljarden

BRUSSEL, 29 OKT. Jaarlijks wordt in België voor 400 tot 450 miljard frank (20 à 23 miljard gulden) aan belastingen ontdoken. Vooral het bedrijfsleven maakt zich schuldig aan fraude.

Dat blijkt uit een gisteren verschenen rapport van de Belgische senaatscommissie voor financiën. De Groningse hoogleraar C.A. de Kam concludeert uit de cijfers dat de belastingfraude in België aanzienlijk groter is dan in Nederland. Hij schat de belasting- plus premiefraude hier op minimaal 15 miljard gulden. “In het Belgische rapport gaat het kennelijk alleen over belastingen. Bovendien is de economie van België kleiner. Het probleem is daar dus veel groter.”

Volgens de christen-democratische senator Gaston Geens (CVP) moet het mogelijk zijn om door betere toepassing van de wet al binnen enkele jaren ongeveer 100 miljard frank van de ontdoken belasting boven water te krijgen.

Senator Geens zei gisteren bij de presentatie van het rapport over de belastingontduiking dat men de fraude niet zozeer moet zoeken in de personenbelasting. De meeste gegevens daarover zijn wel bekend bij de fiscus. Maar anders ligt het bij de afdracht van BTW en bij de vennootschapsbelasting, aldus Geens.

Onlangs is in België een aantal zaken over BTW-fraude en andere vormen van belastingfraude voor de rechtbank afgeblazen, omdat de feiten verjaard waren. Senator Geens zei gisteren dat bedrijven in Brussel tegenwoordig gemiddeld één keer in de zes jaar worden gecontroleerd door de belastingdienst. “Als men weet dat de maximale verjaringstermijn voor fiscale misdrijven vijf jaar is, blijft ge achter het net vissen.”

Het nieuws over de belastingfraude komt op een moment dat de Belgische regering poogt een ingrijpend sociaal plan op te stellen over bezuinigingen in de sociale zekerheid, herstel van het concurrentievermogen van het Belgische bedrijfsleven en het scheppen van banen. Niet voor niets wordt er op gewezen dat het veronderstelde fraudebedrag ongeveer even groot is als het tekort op de federale begroting van België. In een rapport dat de gouverneur van de Nationale Bank van België, Verplaetse, onlangs heeft opgesteld ter voorbereiding van de gesprekken over een sociaal pact, wordt ook al gewezen op de noodzaak belastingfraude en zwartwerken hard aan te pakken.

De pogingen van premier Dehaene om een breed sociaal pact af te sluiten met de sociale partners zijn inmiddels gestrand op de weigering van de socialistische vakbond ABVV om CAO's open te breken. Vandaag ligt het openbaar vervoer in België grotendeels stil door stakingsacties van de socialistische vakbond van overheidspersoneel. De staking bij de spoorwegen begon gisteravond al. Het ABVV heeft voor vandaag opgeroepen tot een demonstratieve optocht door Brussel.

    • Wim Brummelman