'SPD blokkeert debat kernenergie'

BONN, 29 OKT. Door haar volgehouden afwijzing van elke, ook toekomstige, vorm van kernenergie is de SPD verantwoordelijk voor het mislukken van pogingen om in Duitsland consensus van de grote partijen te bereiken over het toekomstige energiebeleid. Zo hebben de ministers Klaus Töpfer (CDU, milieu) en Günter Rexrodt (FDP, economische zaken) gisteren gereageerd op de mislukte pogingen van de SPD'er Gerhard Schröder, premier in de deelstaat Nedersaksen, om zijn partijtop althans “in beginsel” ruimte te laten maken voor een toekomstige generatie extra beveiligde Frans-Duitse “Referenzreaktoren”.

Töpfer en Rexrodt lieten in het midden of, zoals zij eerder hadden gedreigd, de regeringspartijen nu ook recente subsidieplannen voor de winning van dure Duitse kolen zullen schrappen. Zij hadden die plannen afhankelijk gemaakt van instemming van de SPD, die in de kolen- en staalindustrie veel kiezers heeft, met het langer openhouden van bestaande kerncentrales én haar bereidheid om de ontwikkeling van zulke nieuwe reactoren een kans te geven. Nadat woensdag het laatste overleg met de SPD-top was mislukt kritiseerden Töpfer en Rexrodt gisteren “het discussieverbod” over kernenergie dat huns inziens in de SPD bestaat. SPD-voorzitter Rudolf Scharping had de regeringscoalitie “chantage” verweten.

Volgens Töpfer was er op de basis van Schröders voorstellen aan de SPD-top een compromis mogelijk geweest. Nu is de Duitse regeringscoalitie gedwongen om met eigen wetsvoorstellen voor het gebruik van kernenergie en de (beperking van) subsidiëring van kolen te komen, zei hij. Schröder, die zijn partij alsnog in beweging had willen krijgen en haar verzekerd dat die nieuwe generatie atoomcentrales er toch niet zal komen omdat zij te duur zal zijn en uiteindelijk ook niet aan verscherpte veiligheidsvoorschriften zal voldoen, was graag op het aanbod van de regeringscoalitie ingegaan om kernenergiebesluiten aan een parlementaire meerderheid van tweederde te binden (zodat de SPD altijd een vetorecht zou hebben).

“De andere partijen zijn in principe altijd schuldig, maar deze keer heeft de SPD zichzelf ook iets te verwijten”, zei Schröder, en wees erop dat zijn partij het risico loopt dat zij nu ook weinig meer te zeggen heeft over de gebruikstijd van bestaande centrales en eigenlijk ook niet meer meedoet in internationale debatten over scherpere veiligheidseisen aan kernenergie. Hij betreurt ook dat over urgente kwesties als opslag en verrijking van nucleair materiaal het gesprek stilvalt en hoopt, net als de regeringspartijen, dat daarover na het verkiezingsjaar 1994 wèl verder kan worden gesproken. “Ik ben zelf principieel tegen kernenergie maar ik had meer gewild dan alleen maar congresuitspraken rondbazuinen”, zei hij. (Het geldende SPD-standpunt dateert van 1987, toen een congres de resterende looptijd van bestaande kerncentrales beperkte tot tien jaar en atoomenergie overigens categorisch afwees, red.)

Het Duits industrieel verbond (BDI) heeft het mislukken van de pogingen om politieke consensus te bereiken getypeerd als “een nederlaag” voor Duitsland als technologisch hoogontwikkeld land. Een van de grootste leden van het BDI, Siemens, wil met het Franse Framatome de Referenzreaktor ontwikkelen en ziet zijn exportkansen na het jaar 2.000 als ongunstig indien deze reactor niet in Duitsland zelf gebruikt zou worden.