Referendum

ROTTERDAM, 29 OKT. Met de kleinst denkbare meerderheid (18-17) heeft de Rotterdamse gemeenteraad gisteren het plan voor een experiment met een zogeheten correctief referendum afgeschoten. De proef met zo'n volksraadpleging was het belangrijkste van een serie voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing. Verdeeldheid was er vooral binnen het college van B en W en in de PvdA. Door een correctief referendum zouden burgers met inachtneming van bepaalde spelregels een besluit van de gemeenteraad achteraf kunnen wegstemmen.