Philips-massage

Na Andriessen, Lubbers en de Tweede Kamer is nu ook de beurs content met de fiscale vondst van Philips: de verkoop van licenties aan de Rabobank en het vervolgens terughuren, de sale-license-back.

Philips moest heel wat masseren voor die tevredenheid. Philips heeft natuurlijk niet echt de licenties verkocht in de zin dat Rabo ze met winst zou kunnen doorverkopen aan Sony. In feite heeft Rabo een ingewikkeld soort lening aan Philips verstrekt.

Maar hiervoor is massage nodig, want bij een constructie naar de letter der wet, waarbij belastingontwijking de enige drijfveer is, is er sprake van fraus legis. Zo'n constructie stuit op een veto van de belastingdienst. Philips masseerde daarom Den Haag.

Na Andriessen moest Philips in onwetenheid verkerende aandeelhouders masseren. De verkoop zou Philips volgens geruchten tussen de 500 à 750 miljoen gulden opleveren. Bij een doorsnee bedrijf zou op de winst- en verliesrekening zo'n buitengewone bate moeten staan en daarmee zou de deal koersgevoelige informatie zijn die Philips onmiddellijk had moeten melden. Maar zo administreert Eindhoven niet, zo blijkt. Het Damrak is tevreden en dat betekent dat Philips niets heeft verzwegen dat een aanmerkelijke invloed op de koers heeft. Dat geeft aan dat Philips op 4 november bij de derde-kwartaalcijfers geen grote meevallers zal presenteren. Philips zal de voordelen van de verkoop wegmasseren. Nu rest nog de laatste massage: de externe accountant KPMG die de verslaglegging moet goedkeuren.