Opvang van asielzoekers verdeelt Den Haag

DEN HAAG, 29 OKT. De fractie van het CDA in de Haagse gemeenteraad vindt dat de wijk Benoordenhout “voldoende moet worden beveiligd” tegen asielzoekers, als die worden gehuisvest in de voormalige kantoren van het ministerie van VROM aan de Van Alkemadelaan. Bovendien wil het CDA “veel minder” asielzoekers in het barakkencomplex dan de duizend waar WVC om heeft gevraagd. De VVD is fel gekant tegen de opvang.

Het CDA vindt bovendien dat de mening van de wijkbewoners van het Benoordenhout zwaar moet wegen. De coalitiegenoten van CDA en VVD in het college, PvdA en D66, betreuren die opstelling. De buurt is overwegend tegen het plan. Bewoner P. van Voorthuysen weet dat de weerstand groot zal zijn. “Ik zie ze daar al liggen in het park Clingendael, met een fles bier in de hand. Tussen al die spelende kinderen.” Angst voor diefstal speelt ook een rol, zeggen verschillende bewoners en winkeliers in de Van Hoytemastraat. “De winkels zijn hier nogal duur. Het zijn geen mensen die passen in deze omgeving.”

Het ministerie van WVC heeft de gemeenten Wassenaar en Den Haag vorige week verzocht medewerking te verlenen aan de opvang. Het voormalige ministerie van VROM ligt binnen de gemeentegrenzen van Wassenaar. De grond is echter in eigendom van Den Haag. Alleen de accountantsdienst van VROM huist nog in deze barakken, de rest van het ministerie is inmiddels verhuisd naar nieuwbouw naast het Centraal Station. VROM huurt het complex van het ministerie van defensie, de eigenaar van de opstallen. Defensie was van plan op de lokatie rond 1 april volgend jaar te beginnen met de bouw van nieuwe kantoren voor de marechaussee. Den Haag moet als eigenaar van de grond toestemming verlenen.

Voor de huisvesting van asielzoekers zal Wassenaar een spoedprocedure moeten volgen op grond van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, omdat de grond een zogeheten kantoorbestemming heeft.

Pag.3: VVD: Den Haag heeft portie gehad

Bestuursrechtelijk is het formeel aan Wassenaar om te beslissen over de aanvraag. Delegaties van de gemeenten Wassenaar en Den Haag hebben gisteren overleg gehad op het ministerie van WVC. Volgens een woordvoerder van de gemeente Wassenaar was dat een “constructief gesprek”.

Beide gemeenten hebben zich welwillend getoond ten aanzien van het verzoek van minister d'Ancona (WVC), maar hebben wel gevraagd voorlopig 250 in plaats van 1.000 asielzoekers te huisvesten. “Het vergt namelijk een behoorlijke organisatie. Zoveel ineens kunnen we niet aan,” aldus de woordvoerder. Beide colleges zullen dinsdag een besluit nemen over het verzoek.

B en W zijn bevoegd over het verzoek te besluiten zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen van de gemeenteraad. Naar verwachting zullen de twee wethouders die voor de VVD zitting hebben in het Haagse college zich verzetten tegen een positief besluit. Fractievoorzitter R. van de Laar wil niet zeggen dat de VVD-wethouders de opdracht hebben gekregen tegen te stemmen. “Zij weten in elk geval wat we van ze verwachten”, zei Van de Laar vanochtend. “Als het college instemt, hebben we een probleem.”

De VVD meent dat “Den Haag zijn portie wel heeft gehad op het gebied van asielzoekers”. “Het gaat niet aan dat de rijksoverheid door eigen toedoen een probleem laat ontstaan en dat vervolgens op het bord van de grote steden legt. Wij zeggen niet dat we geen asielzoekers willen hebben, maar niet zoveel en niet nu.” Van de Laar ontkent dat de lokatie een rol van betekenis speelt. Een fors deel van het Benoordenhout bestaat uit VVD-electoraat.

Fractievoorzitter P. Heijnen van de PvdA betreurt het standpunt van de VVD in hoge mate: “Het gaat om mensen die om plausibele redenen uit hun land zijn gevlucht. Zolang er in Nederland wetgeving bestaat die er in voorziet deze mensen een plek te gunnen, dient ook Den Haag haar verantwoordelijkheid te nemen.” Mochten de VVD-wethouders tegen stemmen, dan meent hij dat zij als uiterste consequentie moeten opstappen. Fractievoorzitter van D66, mevrouw K. de Graaf, is evenzeer teleurgesteld over het standpunt van de VVD: “Den Haag moet gewoon haar steentje bijdragen.” Fractie-voorzitter ir. M.J.J. Santbergen van het CDA zei vanochtend in een reactie voor Radio West veel af te laten hangen van de mening van de buurt.

Voorzitter van de wijkvereniging Benoordenhout J. Grasveld: “Ik begrijp dat het om een tijdelijke opvang gaat, tot 1 april 1994. Als dat inderdaad zo is, valt het nog te overzien. Maar we willen dan wel hele harde garanties”. Grasveld beklemtoont dat het haar niet om de opvang van de asielzoekers gaat. “We willen dat het terrein wordt teruggegeven aan het park. Permanente bewoning op het terrein, ook als het om dure appartementen gaat, is uit den boze.”