Nationale-Nederlanden laat werkgarantie vallen

ROTTERDAM, 29 OKT. Nationale-Nederlanden laat de werkgelegenheidsgarantie voor het personeel vallen. Dit heeft een woordvoerder van het verzekeringsconcern vanmorgen gezegd.

Reden voor de wijziging in het personeelsbeleid is dat de komende jaren bij de verzekeraar en zijn werkmaatschappijen naar schatting 560 van de in totaal 9700 arbeidsplaatsen zullen komen te vervallen. In een algemeen sociaal plan, waarover de directie vandaag met de ondernemingsraad overlegde, is de garantie dat overtollig personeel na reorganisaties drie jaar in dienst kan blijven, weggelaten. Natuurlijk verloop en overplaatsing zijn volgens de directie niet voldoende om het verlies van arbeidsplaatsen op te vangen.

Nationale-Nederlanden is onderdeel van de Internationale Nederlanden Groep. Het verlies van werkgelegendheid is deels het gevolg van de reorganisatie die ING op dit moment doorvoert.

ING maakte in april van dit jaar bekend dat met de bestuursverandering, die in de loop van 1994 wordt doorgevoerd, wordt beoogd de samenwerking tussen het bank- en verzekeringsbedrijf te versterken. Op dit moment kent ING nog drie raden van bestuur en commissarissen voor ING Verzekeringen, ING Bank en de groepsholding. De integratie van de bestaande besturen gaat gepaard met een wijziging in de topstructuur en bundeling van een aantal centrale stafdiensten. Onder het bestuur komen vier bestuurlijke centra die leiding geven aan de onderscheiden bedrijfsonderdelen. De centra zijn ING Nederland, ING International, ING Investments en ING Vastgoed. Met het oog op het toezicht door de Verzekeringskamer en De Nederlandsche Bank blijven ING Bank en ING Verzekeringen juridisch gescheiden. Ze houden elk hun statutaire directie.

Voordat de nieuwe structuur wordt geïmplementeerd, moeten zowel bank als verzekeraar eerst zelf zijn geherstructureerd. Voor de bancaire activiteiten kondigde ING eerder al een verlies van 2100 arbeidsplaatsen aan. Daarvoor is zij met de vakbonden een sociaal plan overeengekomen.

Hoofdpunt in het sociaal beleid is dat binnen de ING Groep twee CAO's blijven bestaan, die voor het bankbedrijf en die voor het verzekeringsbedrijf. ING streefde aanvankelijk naar voltooing van het overleg vóór de zomer van dit jaar en naar invoering van de nieuwe opzet zo spoedig mogelijk daarna. De integratie van de staven vangt begin 1994 aan.

In het sociaal plan nieuwe stijl voor de verzekeringspoot, waarover Nationale-Nederlanden nu met vakbonden en ondernemingsraden overlegt, komen vertrekpremies, outplacement en loonsuppletie in de plaats van de werkgelegenheidsgarantie. De verzekeringsbranche stond voor kort bekend om de levenslange werkgelegenheid die in de praktijk aan het personeel werd geboden. Delta Lloyd, dat eerder een werkgelegenheidsgarantie aan het personeel afgaf, moest een ingrijpend reoganisatieplan met gedwongen ontslagen dit voorjaar herzien na protest van personeel en bonden.