Logo-Logo

Wat een venijn en haat spreekt er uit de Logo-Logo bijdrage van Rudy Kousbroek op de kinderpagina (CS 22-10). Hieruit blijkt dat hij van het 'Woord' niets begrijpt en zelfs het woord (met kleine letter) niet weet te hanteren.

Je 'neemt' het 'Woord' niet, het wordt je gegeven. Zonder het 'Woord' (Logos) is er geen leven, voor mij niet maar ook niet voor Rudy Kousbroek.

    • Z. Bijvoet-Rebel