Hoofdpunten decreet over privé-grondbezit

Hoofdpunten uit het decreet over 'regulering van land-relaties en ontwikkeling van agrarische hervorming', dat gisteren werd gepubliceerd:

Individuen en rechtspersonen hebben het recht land te verkopen, na te laten, te verhuren, er een hypotheek op aan te vragen of het als kapitaal in te brengen in bedrijven of coöperaties, inclusief die rechtspersonen waarin buitenlandse investeringen zijn gedaan.

De staat garandeert de onschendbaarheid en de bescherming van het privébezit van land. Als de staat privaat land wil verwerven, zal daarvoor een compensatie ter hoogte van de marktwaarde worden betaald.

Alle boeren die werken op staatsbedrijven krijgen een certificaat dat recht geeft op een deel van het land. Welk deel dat kan worden, laat het decreet over aan het collectief. Degenen die het collectieve bedrijf willen verlaten, mogen het certificaat gebruiken om zich een stuk toe te eigenen met het doel er een eigen bedrijf te beginnen, er een lening op aan te vragen, het te verhuren of te verkopen.

Voor de verkoop van landbouwgrond met het doel het voor iets anders dan landbouw te gebruiken, moet toestemming worden verkregen van de plaatselijke autoriteiten.

Alle verplichte leveranties en 'andere vormen van verplichte toewijzing van landbouwprodukten aan de staat' zullen vanaf 1994 worden afgeschaft. Dit betekent een einde aan de verplichting van een staatsboerderij om staatswinkels bijvoorbeeld melk te leveren tegen de door de staat vastgestelde (en onrealistisch lage) prijs van op dit moment 80 roebel, ongeveer 15 cent, per liter.

Tweederangs banen voor tweederangs werknemers, zegt de vakbeweging. Vaak bouwt een part-timer, in vergelijking met een full-timer, onevenredig minder vakantiedagen op. Soms heeft hij geen recht op pensioen. Daarentegen menen de werkgevers dat iemand die op maandag en dinsdag werkt, ook op woensdag naar de tandarts kan. En geldt de huwelijksdag - een vrije dag als men trouwt - ook voor part-timers?