Groningen gaat fors besparen op de bijstand

GRONINGEN, 29 OKT. Een nieuwe uitvoering van de Bijstandswet kan de gemeente Groningen op termijn 37 miljoen gulden per jaar besparen. Groningen geeft jaarlijks in totaal 330 miljoen gulden uit aan bijstandsuitkeringen.

De nieuwe “onconventioneel” genoemde aanpak, die vanmiddag is gepresenteerd in Groningen, moet er toe leiden dat controles achteraf, die tijdrovend en geldverslindend zijn, worden verruild voor controles in het voortraject.

Deze effectieve benadering leidt, aldus de gemeente enerzijds tot een forse besparing op de uitgaven, maar anderzijds ook op het terugdringen van onderbestedingen van sociale voorzieningen, zoals de bijzondere bijstand, die onvoldoende wordt benut. Ook zou er meer tijd vrijkomen voor de uitvoering van maatschappelijke taken, zoals de begeleiding van uitkeringstrekkers. De nota over de nieuwe aanpak van de gemeente, “Op zoek naar effectiviteit” is het antwoord van de gemeente op de hoge woonsituatiefraude in de gemeente.

Vorig jaar werd bekend dat 32 procent van de uitkeringen in Groningen geblokkeerd werden, in afwachting van nader onderzoek. Naar aanleiding van de cijfers in Groningen en andere gemeentes werd een bijzondere onderzoekscommissie ingesteld, die bekijkt hoe de Bijstandswet beter betaalbaar en minder fraudegevoelig kan zijn.

De voorzitter van de commissie mevrouw Doelman-Pel nam het rapport vanmiddag in ontvangst. Groningen heeft voor het experiment van start kan gaan overigens toestemming nodig van de rijksoverheid. Volgens de gemeente werken de huidige gecompliceerde regelgeving, de toenemende controles en de diverse instructies “verwarrend en verstikkend” op de uitvoering van de Bijstandswet. Zij dragen nauwelijks bij aan een rechtmatige verstrekking van uitkeringen, aldus de gemeente. “Het moeten voldoen aan alle door het rijk opgelegde regels en aanwijzingen maakt de uitvoering onbetaalbaar of onuitvoerbaar.”