Foto: DELFT - Onder een parkeerplaats aan de ...

Foto: DELFT - Onder een parkeerplaats aan de Koorenmarkt in Delft hebben archeologen een zevenhonderd jaar oude begraafplaats gevonden.

Tot dusver werden vijftig complete skeletten opgegraven, maar verwachten liggen er enkele honderden. Het grafveld was indertijd gesitueerd rond de kapel van het Oude Gasthuis, een van de oudste hospitaals van Nederland, beheerd door monniken van het naburige Norbertijnenklooster. Uit het feit dat de skeletten met hun hoofd naar het westen zijn begraven, blijkt dat het voormalige patiënten betreft. Priesters werden met hun hoofd naar het oosten begraven om hun kudde meteen te kunnen toespreken bij de wederopstanding. Op de plaats van de opgraving is nieuwbouw gepland. (Foto NRC Handelsblad / Leo van Velzen)

DELFT - Onder een parkeerplaats aan de Koorenmarkt in Delft hebben archeologen een zevenhonderd jaar oude begraafplaats gevonden. Tot dusver werden vijftig complete skeletten opgegraven, maar naar verwachting liggen er enkele honderden. Het grafveld was lag indertijd rond de kapel van het Oude Gasthuis, een van de oudste ziekenhuizen in Nederland, beheerd door monniken van het naburige Norbertijnenklooster. Omdat de skeletten met hun hoofd naar het westen zijn begraven, wordt aangenomen dat het voormalige patiënten betreft. Priesters werden met hun hoofd naar het oosten begraven om hun kudde meteen te kunnen toespreken bij de wederopstanding. Op de plaats van de opgraving komt nieuwbouw. (Foto NRC Handelsblad / Leo van Velzen)