Ernst en verstilling

Metropolis M nummer 5, oktober 1993. Uitg. stichting Metropolis M, 54 blz. Prijs ƒ 14,50. Abonnement (zes nummers) ƒ 75,-.

Genetische manipulatie, vraatzucht, misdaad: het zijn enkele van de onderwerpen waar moderne kunstenaars zich mee bezig houden, en waar het tijdschrift Metropolis M zich dus ook mee bezig houdt. Metropolis M is het enige tijdschrift over hedendaagse beeldende kunst dat in Nederland verschijnt. Er zijn nog wel meer tijdschriften die daar ook over schrijven, maar alleen Metropolis M bericht uitsluitend over de hedendaagse, internationale avant-garde. Het blad laat zich door nieuwe trends evenwel niet meeslepen. Het tijdschrift houdt meer van ernst en verstilling dan van flash art. In het redactioneel van het nieuwste nummer wordt met afkeer bericht over political correctness, 'het nieuwe spook' dat sinds de laatste Whitney Biënnale in New York 'in de hedendaagse kunstwereld rondwaart'. Gelukkig interviewt het blad wel een van de interessantste deelnemers aan die Biënnale, Janine Antoni, die er door haar afgeknabbelde kubussen vet en chocolade tentoonstelde. Helaas is political correctness net zoiets als jaloezie: alleen andere mensen hebben er last van. Antoni wenst in ieder geval niet als vertegenwoordiger van feministische kunst - nu een onderafdeling van de politiek correcte kunst - te boek te staan. Integendeel, tegen de interviewer komt ze herhaaldelijk met de dooddoener voor de dag dat ze verschillende interpretaties van haar werk toejuicht. Maar dan pakt de interviewer haar terug: “dat brengt echter ook het manco van haar installaties naar voren. Door de vele referenties (-) dreigen haar installaties in een wat stuurloos amalgaam van kunsthistorische en maatschappelijke associaties te vervallen.”

Een andere waarlijk moderne kunstenaar die in dit nummer aan het woord komt, is David Kremers, die in een laboratorium in Californië genetisch gemanipuleerde bacteriën schilderijen laat produceren. “Het is van het grootse belang om door de ogen van de kunstenaar de veranderingen te volgen die zich momenteel voltrekken,” zegt Kremers.

Niet bekend

Metropolis M, in 1979 opgericht door Utrechtse studenten kunstgeschiedenis en gesubsidieerd door het ministerie van WVC, verschijnt een keer in de twee maanden en loopt daardoor soms voor en soms achter op de actualiteit. In dit nummer staat bijvoorbeeld een gesprek met de Duitse kunstenaar Georg Herold, die vanaf 5 november in het Stedelijk Museum exposeert. Maar de besproken exposities zijn vaak al gesloten. Daarentegen staat in de boekenrubriek wel al een korte recensie van Robert Hughes' nieuwe boek The Culture of Complaint.

In de rubriek Reservoir is plaats voor luchtige overpeinzingen, bijvoorbeeld over de belettering van een pakje Bastos sigaretten, en voor zwaar theoretisch geschut, zoals dit keer de oproep van de Amerikaanse kunstenaar Ronald Jones om 'de politieke kunst te herformuleren op de manier waarop de terroristen de kwestie van de politiek opnieuw hebben geformuleerd.'

Lange experimenten met andere vormen dan het geijkte vraaggesprek of de kritische recensie leveren ditmaal geen gelukkige resultaten op. Een impressie over geweld en misdaad in het werk van Cady Noland, onderbroken door fragmenten uit een boek over twee seriemoordenaars, leidt tot een ondoorgrondelijk geheel.

    • Bianca Stigter