Duits bloedverwerkend bedrijf in opspraak wegens aids-onderzoek

BONN, 29 OKT. Het Duitse aids-schandaal lijkt van het tumult over vroegere gevallen van met het HIV-virus verontreinigd donor-bloed (in de jaren zeventig en tachtig) nu naar het heden te verschuiven. Gisteren zijn de bedrijfsleider en een medewerker van een bloedverwerkend bedrijf in Koblenz aangehouden omdat in hun bedrijf in 1992 zo'n 7.000 bloedmonsters en dit jaar 2.500 niet goed zijn onderzocht voor zij voor transfusies aan ziekenhuizen werden geleverd.

In strijd met de wettelijke voorschriften werd het onderzoek naar onder meer verontreiniging van bloed met het aids-virus HIV in het bedrijf 'gepoold' om kosten te besparen. In de praktijk betekende dat dat in feite maar een op de drie bloedmonsters per steekproef werd onderzocht. De verontwaardiging over dit nieuws in Duitsland is des te groter omdat de onderzoekkosten per monster slechts 2,50 mark zouden bedragen.

Het kleine bedrijf (tien) medewerkers is voorlopig gesloten op last van de minister van volksgezondheid in de deelstaat Rijnland-Palts, Ullrich Galle (SPD). Galle sprak gisteren over een “acuut gevaarlijke situatie”. Volgens hem zijn er echter behalve drie geconstateerde gevallen van infecties in ziekenhuizen in Fulda en Frankfurt geen andere HIV-besmettingen gemeld door klanten van het bedrijf in Koblenz. Het door dat bedrijf sinds vorig jaar geleverde bloed is, voorzover nog aanwezig, in beslag genomen in een grootscheepse actie in 53 ziekenhuizen. Naar het vanmiddag heette vreest de officier van justitie dat nog meer binnen- en buitenlandse ziekenhuizen echter bloedprodukten van het bedrijf geleverd hebben gekregen. Dat gebeurde nadat een medewerkster van het bedrijfje woensdag een bekentenis had afgelegd.

Het debat over de politieke verantwoordelijkheid in deze zaak is gisteren ook direct begonnen. Galle verweet de minister van volksgezondheid in de Duitse regering in Bonn, Horst Seehofer (CSU), dat hij en het twee weken geleden door hem opgeheven Duitse bureau voor gezondheidszorg (BGA) het bedrijf in Koblenz al langer moeten hebben verdacht maar hem daarover “blijkbaar niet zo goed hebben geïnformeerd als juist zou zijn geweest”.

Seehofer, die het publiek tot kalmte probeerde te bewegen door te verklaren dat de veiligheid in Duitse ziekenhuizen verzekerd is en dat hij zelf “zonodig direct een bloedtransfusie zou ondergaan”, bestreed dat verwijt. De minister, die vorige week iedereen die de afgelopen jaren een bloedtransfusie heeft gehad adviseerde om zich op HIV-infectie te laten onderzoeken (“voor de zekerheid”), zei dat er bij het BGA weliswaar sinds 1991 verdenkingen tegen het bedrijf bekend waren maar dat zijn ministerie daarover pas 9 september 1993 was ingelicht. Diezelfde dag nog is het deelstaatministerie in Rijnland-Palts ingelicht, zei hij.

    • J.M. Bik