DSM en Gist willen samen in fijnchemie

ROTTERDAM, 29 OKT. Het chemieconcern DSM in Geleen en het Delftse Gist-brocades (biotechnologie) onderzoeken mogelijkheden voor samenwerking bij nieuwe activiteiten binnen de 'fijnchemie' die grondstoffen kunnen opleveren voor de produktie van geneesmiddelen. Het gaat vooral om de bereiding langs chemische weg van grondstoffen voor de produktie van antibiotica door de farmaceutische industrie.

Volgens een woordvoerder van Gist-brocades kan, als de samenwerking van de grond komt, een nieuwe onderneming, bij voorbeeld een 'joint venture', worden opgericht waarin de divisie Andeno (fijnchemie) van DSM en de divisie Industriële produkten van Gist-brocades op basis van gelijkwaardigheid participeren.

Gist-brocades bereidt nu cefalosporines (een soort ruwe penicillines) in fermentatieprocessen. Daarbij worden schimmels 'opgeschaald' tot tussenprodukten, die aan de geneesmiddelenfabrikanten worden geleverd voor de produktie van penicillines. Deze technologie kan volgens de woordvoerder al in veel landen worden toegepast, waar de produktie goedkoper kan plaatshebben. In Westerse landen wordt nu gestreefd naar nieuwe, hogere technologieën, onder andere door gebruik te maken van de fijnchemie. DSM en Gist-brocades gaan nu onderzoeken of ze samen met gebruikmaking van de fijnchemie semi-synthetische cefalosporines en nieuwe tussenprodukten ('derivaten') kunnen maken voor de produktie van antibiotica.

Nieuwe generaties penicillines zullen “meer uit de hoek van de fijnchemie komen dan uit de fermentatie-technologie”, verwacht Gist-brocades, maar in het gezamenlijke onderzoek met DSM speelt ook nog de fermentatie-technologie nog een rol.

De divisie Andeno van DSM, met 800 werknemers, is al een grote toeleveraar voor de farmaceutische industrie en het werk van deze divisie sluit goed aan bij de 'farmadivisie' (ook 800 werknemers) van Gist-brocades die grondstoffen levert aan grote geneesmiddelenproducenten als Bayer, Sandoz, Lilly in de Verenigde Staten en Beecham Smith and Klein in het Verenigd Koninkrijk. Gist-brocades richt zich ook op de markten in het Midden-Oosten en het Verre Oosten en heeft belangen in India en Egypte.