DSM: 52 miljoen gulden verlies in derde kwartaal

ROTTERDAM, 29 OKT. Het chemieconcern DSM in Heerlen heeft in het derde kwartaal van dit jaar een verlies geleden van 52 miljoen gulden. Vorig jaar boekte DSM in dezelfde periode nog een winst van 65 miljoen.

Ondanks de sombere cijfers bleek DSM gistermiddag na de publikatie van het kwartaalbericht populair op de effectenbeurs in Amsterdam. Het aandeel steeg binnen een uur drie gulden in waarde tot een notering van 102,10 gulden. Die stijging zette deze morgen verder door: rond het middaguur stond de koers op 103,50 gulden.

Over de eerste negen maanden van 1993 gemeten bleef het verlies beperkt tot 42 miljoen gulden. In dezelfde periode van 1992 boekte het concern nog 263 miljoen gulden winst. Per aandeel DSM (nominale waarde 20 gulden) is in het derde kwartaal een verlies geboekt van 1,45 gulden, tegen een winst van 1,49 gulden over het derde kwartaal van vorig jaar.

DSM meldt in het kwartaalbericht dat de waarde van de netto-omzet met acht procent is gedaald, van 2,075 miljard gulden in het derde kwartaal van vorig jaar tot 1,903 miljard in de afgelopen drie maanden. Het bedrijfsresultaat vóór belastingen bestaat uit een verlies van 79 miljoen gulden, tegen een winst van 13 miljoen in de periode juli-september 1992. Ook de kasstroom en de investeringen daalden aanzienlijk. De personeelsbezetting van DSM is met 1.548 personen verminderd vergeleken met september vorig jaar, tot 21.262 werknemers. Daarvan vervullen er 12.418 een baan in Nederland, ruim 1.000 minder dan vorig jaar.

De directie spreekt van een “duidelijk negatief resultaat” in het derde kwartaal, veroorzaakt door het voortduren van de ongunstige economische situatie in Europa en het “gebruikelijk lage niveau van activiteiten in de zomerperiode”, de overcapaciteit in de chemie en laaggeprijsde import. De opbrengstprijzen lagen vrijwel over de hele linie zes procent lager en valuta-effecten drukten de omzet met één procent.

Voor een zuivere beoordeling van het bedrijfsresultaat van DSM moeten twee posten in aanmerking worden genomen: een belastingbate van 35 miljoen gulden als gevolg van fiscale compensatie van eerdere verliezen en 32,5 miljoen aan inkomsten uit de winsten op aardgas. De laatste post (130 miljoen op jaarbasis) krijgt het concern als compensatie voor de in de jaren '60 verloren contracten met gemeenten voor de levering van stadsgas en het leidingnet dat daar bij hoorde. DSM, toen nog een staatsbedrijf, maakte dat gas destijds uit kolen (cokes) maar moest daarmee stoppen toen de kolenmijnen werden gesloten.