De erwt sprong in de snert..

De erwt sprong in de snert.

De dwerg sprong van de berg.

Joep sprong op de stoep.

Piet springt in het riet.

De muis zit in het huis.

De rat sprong in het muizegat.

Stuur een tekening of brief naar de

Kinderpagina!

Als we je tekening afdrukken, krijg je een grote doos kleurpotloden, als we je brief plaatsen, sturen we je een houten vulpen. Inzenders mogen niet ouder dan twaalf jaar zijn.

Het adres is: Kinderpagina NRC Handelsblad, Paleisstraat 1, 1012 RB Amsterdam

    • Selma van Berkel uit Groningen