'Asielzoekers uit Syrië niet uitwijzen'

ZWOLLE, 29 OKT. De fungerend president van de rechtbank in Zwolle mr. D.J. van Dijk, heeft gisteren uitzetting van twee orthodoxe christenen uit Syrië verboden.

De twee asielzoekers wonen in Almelo en Haaksbergen en hadden tegen hun uitwijzing een de kort geding tegen de Staat aangespannen. In zijn vonnis zegt Van Dijk dat er een ernstig vermoeden bestaat dat de afgewezen Syrische asielzoekers bij terugkeer in hun vaderland een behandeling moeten ondergaan die verboden is volgens artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Van Dijk had de Staat eerder dit jaar opdracht gegeven onderzoek te doen naar de behandeling van afgewezen asielzoekers bij terugkeer in Syrië. De Staat heeft met die opdracht niets gedaan, terwijl zij volgens Van Dijk daartoe ruimschoots in de gelegenheid is geweest. Eisers zelf hebben met behulp van de stichting Inlia wel onderzoek verricht. De twee Syriërs kunnen nu in Nederland blijven zolang de rechtbank nog geen besluit heeft genomen op hun verzoeken tot herziening van de uitwijzing.