Artsen voor opzetten van eigen bedrijf ontslagen

EMMEN, 29 OKT. Een arts van de Bedrijfsgeneeskundige Dienst (BGD) in Emmen en een arts van het GAK in Assen zijn respectievelijk ontslagen en op non-actief gezet. Volgens hun werkgevers hebben ze onverenigbare nevenwerkzaamheden verricht door het oprichten van een particulier bedrijf. Een derde controle-arts van het GAK is in onderhandeling over een afvloeiingsregeling.

Het drietal richtte enkele weken geleden een Stichting Dienst voor Arbeid en Gezondheid op, gericht op de controle en de bestrijding van ziekteverzuim bij ondernemingen en instellingen. Per 1 januari wordt een nieuwe wet van kracht die bestrijding van ziekteverzuim overlaat aan particuliere arbo-diensten. De BGD en het GAK verwijten de artsen dat zij in werktijd klanten hebben geworven voor hun eigen dienst, die nu nog zijn aangesloten bij het GAK en de BGD.

Bedrijfsarts D.F. van Leeuwen van de BGD in Emmen is op staande voet ontslagen. Hij vecht zijn ontslag aan bij de kantonrechter. Van Leeuwen ontkent dat hij zijn werkgever enige schade heeft berokkend. Volgens hem zijn er geen potentiële klanten geworven. “We hebben alleen een folder verspreid onder instellingen om het draagvlak voor onze dienst te peilen. Daar stonden echter geen namen op, alleen een postbusnummer en het nummer van een telefonische antwoorddienst, die openstonden voor reacties.”

Zijn collega S. Hekkert, die in dienst is van het GAK, stelt dat van oneerlijke concurrentie geen sprake is. “Integendeel, ons werk vervalt bij het GAK na 1 januari, omdat het GAK dan geen verzuimbegeleiding meer mag geven. Los van het GAK wordt nu een arbo-net opgezet dat die wel mag geven, maar daarvoor moeten we weer solliciteren. Bovendien zijn onze arbeidsvoorwaarden niet duidelijk. Wij beginnen liever voor onszelf.”

De artsen zeggen met hun nieuwe bedrijf directer en resultaatgerichter te willen werken, iets wat volgens hen niet mogelijk was bij hun huidige werkgevers.