Aristide vraagt VN om algehele blokkade Haïti

NEW YORK/ PORT-AU PRINCE, 29 OKT. De Haïtiaanse president Jean-Bertrand Aristide heeft in een rede tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gisteren opgeroepen tot een algehele blokkade om het militaire bewind te dwingen tot herstel van de democratie op Haïti.

Aristide, die volgens het onder VN-auspiciën gesloten akkoord morgen zou moeten terugkeren naar zijn land, maakte die terugkeer afhankelijk van het aftreden van legerleider Raoul Cédras en politiechef Michel François. Hij zei toe in dat geval het parlement onmiddellijk bijeen te zullen roepen om een amnestiewet te bespreken. Het parlement is tot nu toe niet bijeengeweest omdat de parlementsleden vrezen voor aanslagen, die door de militairen zijn geïnspireerd. De militairen weigeren te vertrekken zolang het parlement amnestie voor de coupplegers niet heeft goedgekeurd.

Aristide riep premier Robert Malval op om voorlopig aan te blijven. Malval had eerder aangekondigd te zullen opstappen als Aristide niet op de afgesproken datum op Haïti zou terugkeren. Malval heeft daarmee inmiddels ingestemd.

Volgens diplomaten heeft Aristides rede “nauwelijks nieuwe openingen” voor het oplossen van de Haïtiaanse crisis geboden. Zij nemen aan dat de VN niet zullen oproepen tot een algehele boycot van Haïti, die ook commerciële vluchten zou moeten omvatten. Op dit moment geldt alleen een olie- en wapenembargo, dat wordt afgedwongen met een blokkade door Amerikaanse marineschepen. Het is echter mogelijk dat na zaterdag de boycot opnieuw wordt bekeken, aldus diplomaten binnen de VN. Een verscherping van de boycot kan dan wel aan de orde komen. Tot zover onze correspondent.

In de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince, waar Aristides rede uit talloze luidsprekers in cafés en op straat was te horen, reageerden veel Haïtianen negatief, onder wie ook medestanders van Aristide. “Ik ben verbijsterd dat de president vraagt om een totaal embargo, want dat zal de economische ellende alleen maar vergroten”, zei de president van het Haiïtiaanse Lagerhuis, Antoine Joseph. Veel burgers beamen dat. Een scherper embargo “betekent geen werk, geen vervoer; daar heeft hij het niet over”, aldus een Haïtaanse leraar. “Aristide is een beetje egoïstisch, zo is hij nu eenmaal.”

Politiechef Michel François weet het uitstel van Aristides terugkeer aan de “onverzettelijkheid van sommige leiders uit het Aristide-kamp”. Hij ontkende Aristides beschuldiging dat de coup was uitgevoerd door Haïtianen met belangen in de drughandel.

De Amerikaanse president Clinton heeft de militaire machthebbers gisteren gewaarschuwd dat hun huidige weigerachtigheid in te stemmen met het VN-akkoord hen “op de verkeerde weg” leidt. (AP)